Maverick Advocaten procedeert opnieuw namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan wederom branchevereniging de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en negen van haar leden uit heel Nederland bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren. De ggz-aanbieders stellen zich op het standpunt dat de zorgkantoren in 2022 ontoereikende tarieven voor ggz op grond van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) hanteren. De zorgkantoren deden ten behoeve van de zorginkoop onvoldoende onderzoek naar wat reële tarieven zijn in de Wlz-ggz, terwijl dat wel op hun weg lag. De Wlz-tarieven die de zorgkantoren bieden stellen ggz-aanbieders onvoldoende in staat om kwalitatief goede en veilige zorg te leveren aan hun cliënten.

Het is niet de eerste keer dat ggz-aanbieders gedwongen zijn het inkoopbeleid van de zorgkantoren ter discussie te stellen. Zij zagen zich ook in 2020 genoodzaakt op te komen tegen afslagen op de NZa-tarieven die de zorgkantoren hanteerden ten behoeve van de zorginkoop 2021. Ook toen stond een team van Maverick Advocaten de Nederlandse ggz en diverse leden bij. Op 1 oktober 2020 stelde de voorzieningenrechter de ggz-aanbieders (en aanbieders van ouderen- en gehandicaptenzorg) in het gelijk. Het team van Maverick advocaten stond de ggz-aanbieders tevens succesvol bij tijdens het hoger beroep dat zorgkantoren instelden tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over Wlz-tarieven van 1 oktober 2020. Eerder boekte Maverick Advocaten ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere acute ggz, forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg en Wmo-zorg. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Praktische tips voor zorgaanbieders over hoe zorgaanbieders hun rechten kunnen benutten bij de Wlz-zorginkoop zijn te vinden in deze blog. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318