Maverick Advocaten procedeert namens zorgaanbieder tegen ontoereikende Wmo-tarieven

Een team van Maverick Advocaten staat een zorgaanbieder bij in een kort geding tegen de gemeenten Beemster en Purmerend. De zorgaanbieder verzet zich tegen de Wmo-tarieven die de gemeenten hanteren bij de inkoop van Wmo maatwerkvoorzieningen.

De zorgaanbieder meent dat het tarief van de gemeenten Beemster en Purmerend (die per 1 januari 2022 fuseren tot de nieuwe gemeente Purmerend) voor Individuele begeleiding specialistisch onjuist, te laag en niet-kostendekkend is. De gemeenten dienen de AMvB Reële Prijs Wmo toe te passen en op die wijze te komen tot een reëel tarief.

Eerder boekte Maverick Advocaten succes voor zorgaanbieders in een kort geding tegen jeugdhulptarieven van de regio Haaglanden (H10-gemeenten). Ook in hoger beroep werd die zaak voor de zorgaanbieders gewonnen. Recentelijk won Maverick Advocaten een kort geding tegen ontoereikende Wlz-tarieven.

Voor meer informatie raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853