Maverick Advocaten staat zorgaanbieders bij in procedures tegen NZa-tariefbeschikkingen

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan verschillende grote aanbieders van forensische zorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bij in een bezwaarprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) tegen de tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg voor 2024. Ook staan Diederik Schrijvershof en Leah Peeters een grote aanbieder van forensische zorg bij in een procedure bij het CBb tegen de tariefbeschikking ggz en fz voor 2023, zie hier.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeerde Maverick recent succesvol voor Stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele Huisartsen tegen de Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”, zie hier). Maverick Advocaten boekte eerder onder andere successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere eerstelijnsdiagnostiek, huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars (zie ook hier).

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht, zie deze blog. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen, zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154