Maverick Advocaten wint voor forensische zorgaanbieders kort geding tegen de Staat

Een team van Maverick Advocaten, bestaande uit Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel en Jeanne Plettenburg, heeft Inforsa, De Forensische Zorgspecialisten en Fivoor (joint venture van Parnassia Groep en Altrecht) en vijf voegende partijen, te weten Dichterbij (Stevig), GGNet, GGzE, Reinier van Arkel en Trajectum succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze aanbieders vinden dat de tarieven die DJI hanteert voor forensische zorg, waaronder ook tbs, onvoldoende zijn om kwalitatief goede en veilige zorg voor te kunnen aanbieden.

De voorzieningenrechter heeft de aanbieders van forensische zorg in het gelijk gesteld. De voorzieningenrechter concludeert dat DJI in de inkoopprocedure heeft gehandeld in strijd met meerdere aanbestedingsrechtelijke beginselen en beginselen van behoorlijk bestuur. Meer in het bijzonder mag DJI vooralsnog geen geïntegreerde maximumdagprijs hanteren en dient DJI nader te motiveren dat een korting op de ambulante tarieven tot een reëel tarief leidt, alvorens DJI deze korting mag toepassen. Bovendien moet volgens de rechter een beroep op max-max tarieven op grond van bijzondere zorgzwaarte mogelijk zijn.

De uitspraak van de voorzieningenrechter is hier te vinden. Voor het persbericht bij de uitspraak, zie hier. Ook diverse kranten schrijven over de uitspraak: zie onder meer NRC, de Volkskrant, het Parool (tweemaal: hier en hier), het AD en het FD. Voorts rapporteren NOS, Nu.nl, AT5, Hart van Nederland, Omroep West, RTV Utrecht en zorgmedium Skipr op hun websites over de uitspraak. Een overzicht van diverse berichten in de media over de zitting op 14 januari jl. is hier te vinden.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853