Maverick Advocaten succesvol bij aanpak misbruik inkoopmacht zorgverzekeraars: NZa waarschuwt verzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden met succes de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelenzorg NVOS-Orthobanda (“NVOS”) bij met twee handhavingstrajecten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). In 2018 schonden VGZ en DSW de dwingende regels bij de zorgcontractering die gelden bij de inkoop van zorg bij de leden van NVOS. De NZa heeft DSW en VGZ hiervoor eerder dit jaar een waarschuwing opgelegd.

  • VGZ had op 1 april 2018 een incompleet tijdpad in het VGZ inkoopbeleid 2019 gepubliceerd. Nadien had de zorgverzekeraar het inkoopbeleid bovendien niet tijdig en onvoldoende gemotiveerd gewijzigd. Voor beide overtredingen van de Regeling zorginkoopproces heeft de NZa in bezwaar een waarschuwing opgelegd aan VGZ die inhoudt dat als VGZ in 2019 artikel 4 en of 7 van de Regeling zorginkoop nogmaals overtreedt bij de inkoop van hulpmiddelen, de NZa een bestuurlijke boete oplegt aan VGZ.
  • DSW had na 1 april 2018 het DSW inkoopbeleid 2019 op een onjuiste wijze gewijzigd. De Regeling zorginkoop bepaalt onder meer dat wijzigingen aanbrengen in het inkoopbeleid na 1 april slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. De wijziging door deze verzekeraar was, anders dan de NZa-regels voorschrijven, niet tijdig en onvoldoende gemotiveerd door DSW doorgevoerd. Ook was de wijziging niet op de juiste wijze aan zorgaanbieders gecommuniceerd. De NZa heeft een waarschuwing aan DSW opgelegd die inhoudt dat als DSW in 2019 artikel 7 van de Regeling zorginkoop wederom overtreedt bij de inkoop van hulpmiddelen, de NZa een bestuurlijke boete oplegt aan DSW.

De NZa gaf voor een vergelijkbare overtreding ook CZ een waarschuwing. De NZa heeft tevens aangekondigd ten aanzien van de zorginkoop 2020 “harder op te treden tegen overtredingen” van de Regeling zorginkoop. De NZa is nog bezig met van een handhavingstraject ten aanzien van een andere zorgverzekeraar. Ook daarbij worden de zorgaanbieders bijgestaan door Maverick Advocaten. De verwachting is dat de NZa in dat dossier in de tweede helft van 2019 een boete oplegt voor schendingen van de Regeling zorginkoop. Eerder deed de NZa dat al bij De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ), onderdeel van Zilveren Kruis. De NZa heeft DFZ hiervoor beboet. Lees hier, hier, hier en hier meer over die zaak.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop, lees onze 12 stappen om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de zorgcontractering 2020 of raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318