Maverick Advocaten begeleidt De Bevlogen Huisartsen bij IZA

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel en Annabel Kingma adviseerden Stichting De Bevlogen Huisartsen over het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het IZA heeft volgens het ministerie van VWS als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) weigerden het IZA te ondertekenen. Dit mede omdat er grote twijfels bestaan over de uitvoering van het IZA. Ruim 3000 huisartsen vulden de LHV-peiling over het IZA in en lieten duidelijk weten zeer weinig vertrouwen te hebben in de realisatie van de afspraken vermeld in het IZA. Het advies aan Stichting De Bevlogen Huisartsen over het IZA zag onder andere op de (disbalans tussen) rechten en plichten voor huisartsen wanneer het IZA wordt getekend.

Voor meer informatie, zie het bericht van de NOS hierover.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257