Maverick Advocaten succesvol voor GGZ-aanbieders bij verkrijgen van kostendekkende vergoeding acute GGZ

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan verschillende GGZ-aanbieders bij in het kader van een kostendekkende bekostiging van de acute GGZ. Per 2020 wordt acute GGZ in representatie ingekocht in 28 verschillende acute GGZ-regio’s. De vergoeding van acute ggz vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Om die reden moeten zorgaanbieders met verzekeraars afspraken maken over wat passende acute GGZ is conform de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) in de acute GGZ-regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De NZa geeft vervolgens beschikkingen af op basis waarvan aanbieders acute GGZ bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleidden met succes diverse acute GGZ-aanbieders om voor 2020 te komen tot een voor hen kostendekkende beschikking van de NZa.

De advocaten van Maverick Advocaten treden met regelmaat op voor zorgaanbieders die worden geconfronteerd met niet kostendekkende tarieven of anderszins onredelijke voorwaarden van zorginkoper. Maverick Advocaten was eerder succesvol voor forensische zorgaanbieders die een kort geding aanspanden tegen De Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”) toen DJI te lage tarieven hanteerde voor forensische zorg (waaronder ook tbs). Maverick Advocaten procedeert ook tegen de NZa-tariefbeschikkingen voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (“sGGZ”) en forensische zorg van de NZa. Voor meer informatie, zie www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318