Maverick Advocaten treedt op voor ggz-aanbieder bij verkrijgen kostendekkende vergoeding acute ggz

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan een grote ggz-aanbieder bij in het kader van het verkrijgen van een kostendekkende bekostiging van de acute ggz. Sinds 2020 wordt acute ggz in representatie ingekocht in 28 verschillende acute GGZ-regio’s. De vergoeding van acute ggz vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Om die reden moeten zorgaanbieders met verzekeraars afspraken maken over wat passende acute ggz is conform de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) in de acute ggz-regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De NZa geeft vervolgens beschikkingen af op basis waarvan aanbieders acute ggz bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleiden een ggz-aanbieder die in 2021 wenst te komen tot een kostendekkende beschikking van de NZa naar aanleiding van een eenzijdige budgetaanvraag. In 2020 stond Maverick Advocaten zeven ggz-aanbieders succesvol bij om voor 2020 te komen tot een voor hen kostendekkende beschikking van de NZa.

Eerder boekte Maverick Advocaten ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, SGLVG-zorg en Wlz zorg (ook in hoger beroep). Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318