Maverick Advocaten spreekt bij NVZ over zorgverkoop 2025

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters hebben bij de bijeenkomst Besturing & Bekostiging en Zorgverkoop van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (“NVZ”) een presentatie verzorgd op het gebied van zorgverkoop. Aan bod kwamen onder andere praktische lessen die kunnen worden getrokken uit de rechtspraak over de naleving van het Integraal Zorgakkoord (IZA) door zorginkopers. Ook de handhaving door de NZa van de zorg(inkoop)plicht en de gewijzigde Regeling Transparantie zorginkoop zwv kwamen aan bod. Voor meer informatie over en praktische tips bij de zorgcontractering 2025, raadpleeg deze blog en www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Linkedin