Maverick Advocaten procedeert bij CBb tegen NZa-tariefbeschikkingen GGZ en forensische zorg

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan verschillende zorgaanbieders bij in hun beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) tegen een besluit op bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) over de tariefbeschikkingen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Voor meer informatie over deze tariefbeschikkingen zie hier en hier. Lees hier het NOS artikel over de drijfveren van de zorgaanbieders en achtergronden bij de procedure. Op 27 december 2020 werd in het NOS achtuurjournaal ook aandacht besteed aan dit onderwerp, zie vanaf 8:25 uur. Ook wijdde Radio 1 aandacht aan deze ontwikkeling. De Radio 1 rapportage is terug te luisteren via deze link, in tijdvak 17:00 - 18:00 vanaf minuut 34:15.

Voor diverse forensisch zorgaanbieders wist Maverick Advocaten eerder een kort geding te winnen dat was aangespannen tegen De Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”). Het kort geding zag op de DJI open house inkoopprocedure forensische zorg en het daarbij door DJI eenzijdig opleggen van te lage tarieven in combinatie met de introductie van een integrale maximum dagprijssytematiek. Voor meer informatie klik hier, hier, hier en hier. Recent wist Maverick Advocaten met succes te procederen voor de Nederlandse ggz en 19 van haar leden in een kort geding tegen vijf zorgkantoren over ontoereikende Wlz-tarieven 2021. Eerder kwam Maverick Advocaten met succes op voor zorgaanbieders in een beroepsprocedure bij het CBb tegen een NZa tariefbeschikking huisartsenzorg.

Voor meer informatie, raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154