Maverick Advocaten in Zorgvisie over NZa handhaving zorg(inkoop)plicht

Leah Peeters en Diederik Schrijvershof hebben voor Zorgvisie een blog geschreven over het optreden van de Nederlandse Zorgautoriteit (‘’NZa’’) richting zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. Het is de eerste keer in 18 jaar tijd dat de NZa een aanwijzing oplegt aan zorgverzekeraars voor het niet naleven van hun zorg(inkoop)plicht. De NZa heeft geconstateerd dat geen van de vier grote zorgverzekeraars volledig voldoen aan (de normen van) de zorgplicht.

Leah Peeters en Diederik Schrijvershof betogen in Zorgvisie dat het feit dat de NZa de zorgplicht eindelijk wil handhaven, na jarenlange afgewimpelde oproepen, een stap in de goede richting is. Tegelijkertijd lichten zij toe dat de aanpak van de NZa risico’s met zich brengt die snel moeten worden gecorrigeerd in het algemene consumentenbelang.

Maverick Advocaten pleit al langer voor concrete en doeltreffende NZa handhaving en reikt ook in dit geval oplossingen aan. Zo zou de NZa er, nu de zorginkoopplicht een resultaatsverplichting is, goed aan doen om zorgverzekeraars er nadrukkelijker op te wijzen dat het monitoren en registreren van de zorgplicht slechts een middel is om het wettelijke doel te bereiken: dat alle verzekerden op tijd passende zorg krijgen. Daarnaast zou de NZa haar bevoegdheden om financiële sancties op te leggen ook daadwerkelijk in kunnen zetten.

De blog is ook op onze website te lezen. Voor meer informatie over de handhaving van de zorg(inkoop)plicht en praktische tips bij de zorgcontractering 2025, raadpleeg www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154