Bijstand Maverick Advocaten zorgaanbieder leidt tot heraanbesteding Wmo-aanbesteding gemeente Amsterdam

Een team van Maverick Advocaten staat een gespecialiseerde zorgaanbieder bij in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam (“Gemeente”). Het kort geding is gegrond op bezwaren van de zorgaanbieder inzake de aanbesteding Aanvullende Wmo-diensten. Hierbij biedt de betrokken specialistische zorgaanbieder voornamelijk aanvullende individuele ondersteuning en dagbesteding aan.

De Gemeente startte in 2020 de transitie van het sociaal stelsel: een (groot) deel van de Wmo-zorgverlening wordt overgedragen aan buurtteams. Deze grote transitie zou moeten gaan leiden tot een goed functionerend, laagdrempelig en efficiënt stelsel van sociale zorg en ondersteuning. Deze aanbesteding Aanvullende Wmo-diensten is een onderdeel van deze transitie. De Gemeente werd gedagvaard, omdat de voorlopige gunning niet in stand kon blijven. De bezwaren betreffen kort gezegd dat de Gemeente niet aan haar zorgplicht voldoet. Daarnaast is het transitieproces (waar de aanbesteding onderdeel van uitmaakt) niet transparant en schendt de Gemeente het proportionaliteitsbeginsel. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam de aanbesteding naar aanleiding van dit en andere kort gedingen deels ingetrokken en zal de Gemeente een nieuwe procedure gaan organiseren.

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, acute ggz, SGLVG-zorg en Wlz zorg. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com. Voor meer informatie over eenvoudiger, anders en toch innovatief aanbesteden, zie de informatieportal innovatiepartnerschap.info

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257