Maverick Advocaten weer succesvol tegen misbruik inkoopmacht zorgverzekeraar VGZ

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden met succes een branchevereniging van zorgaanbieders bij in de bezwaarprocedure tegen een boete die de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) had opgelegd aan VGZ. Op 25 augustus 2020 legde de NZa de boete van €100.000 op aan VGZ voor het schenden van de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”). VGZ is vervolgens in 2020 in bezwaar gegaan tegen de boete. De NZa heeft op 2 juni 2021 in de bezwaarprocedure besloten dat de boete voor VGZ in stand blijft.

Handhavingsverzoek bij de NZa

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben in 2019 namens een branchevereniging van zorgaanbieders een handhavingsverzoek ingediend bij de NZa. Dit handhavingsverzoek volgde op diverse schendingen door VGZ van de Regeling zorginkoop en eerdere formele NZa waarschuwingen voor VGZ vanwege schending van de Regeling zorginkoop. De NZa besloot daarop dat VGZ inderdaad de Regeling zorginkoop wederom schond. Volgens de NZa zijn VGZ’s wijzigingen in het inkoopbeleid 2020 en in de procedure van de zorginkoop in strijd met artikel 7 van de regeling Zorginkoop. De NZa legde in dat kader in totaal een boete van €100.000 op aan VGZ. De door VGZ ingestelde bezwaarprocedure had geen succes. Zie hier, hier, hier, hier voor meer informatie over dit NZa boetebesluit.

Eerdere handhaving door de NZa

De NZa deelde in 2019 al vijf formele waarschuwingen uit voor overtredingen van de Regeling zorginkoop door verzekeraars. De NZa waarschuwde VGZ (2x), Zorg en Zekerheid, CZ en DSW vanwege geconstateerde schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder aan DFZ (onderdeel van Zilveren Kruis) een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Daarnaast tekende de NZa in 2019 bij herhaling (zoals hier en hier) aan harder op te gaan treden tegen (herhaalde) overtredingen van de Regeling zorginkoop. Ook recent wees de NZa op de noodzaak voor zorgverzekeraars om de Regeling zorginkoop bij de zorginkoop na te leven.

Maverick Advocaten maakt zich sterk voor handhaving dwingende regels zorgverzekeraars

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318