Maverick Advocaten procedeert namens huisartsen bij CBb voor effectieve handhaving NZa Regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma treden samen met Piet Sippens op voor huisartsen in twee beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In 2022 zijn namens verschillende huisartsen handhavingsverzoeken ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). Deze handhavingsverzoeken richtten zich op een schending door het Zilveren Kruis (“ZK”) van de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”) bij de zorginkoop 2022/23. Het inkoopbeleid van ZK was op 1 april 2021 niet voldoende duidelijk. ZK heeft vervolgens vragen en opmerkingen van de huisartsen niet tijdig en adequaat behandeld en is onvoldoende transparant geweest. Daarmee handelde ZK in strijd met de Regeling zorginkoop.

De NZa heeft medio 2022 een overtreding van de Regeling zorginkoop door ZK vastgesteld. Daarmee werd één verzoek om handhavend op te treden gedeeltelijk toegewezen. De NZa liet na andere overtredingen van Zilveren Kruis vast te stellen en deed de kwestie af met een formele waarschuwing voor ZK. Dat is opvallend. Mede nu volgens de NZa toelichting bij de Regeling zorginkoop bij schending van de Regeling Zorginkoop sprake is van een zeer zware schendingen van de Wet marktordening gezondheidszorg (“Wmg”). In de daaropvolgende bezwaarprocedure, verklaarde de NZa de bezwaren van de huisartsen bezwaar ongegrond. Omdat effectief toezicht van de NZa bij het zorginkoopproces onontbeerlijk is voor de huisartsen is besloten beroep aan te tekenen bij het CBb. Lees meer over deze procedure, hier.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257