Maverick Advocaten wint kort geding voor zorgaanbieder tegen te lage tarieven gemeenten

Een team van Maverick Advocaten onder leiding van Martijn van de Hel heeft opnieuw namens een ggz-aanbieder met succes een kort geding gevoerd tegen een aanbesteding van een gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verantwoordelijk voor de inkoop en bekostiging van maatschappelijk ondersteuning. Hiermee wordt zorggedragen voor de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen alsook beschermd wonen en opvang.

De ggz-aanbieder was van oordeel dat de gemeente geen zorgvuldige en transparantie procedure had gevolgd of inzage had geboden in de totstandkoming van de toepasselijke tarieven en geen kostendekkende tarieven had vastgesteld waarmee de zorgverlening op duurzame wijze kan worden verleend. Volgens de ggz-aanbieder waren de tarieven op het punt van overhead, reistijd, opleidingskosten, ziekteverzuim, productiviteit, innovatie en spoedzorg niet redelijk.

De voorzieningenrechter heeft de ggz-aanbieder grotendeels in het gelijk gesteld en de gemeente opdracht gegeven de aanbesteding op te schorten en op basis van deugdelijk onderzoek tot reële tarieven te komen. Klik hier voor het vonnis.

Voor berichten in de media over deze zaak klik hier en hier.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor betere tarieven in de zorg. Eerder boekte Maverick ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg en tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853