Maverick Advocaten procedeert namens zorgaanbieder tegen gunningsbeslissing Wmo in Amsterdam

Diederik Schrijvershof, Jeanne Plettenburg en Leah Peeters staan een zorgaanbieder bij in een kort geding tegen de gemeente Amsterdam. De zorgaanbieder verzet zich in dit kort geding tegen de gunningsbeslissing van de gemeente Amsterdam ten aanzien van een aanbesteding die ziet op (onderdelen van) Wmo-zorg. De zorgaanbieder meent dat de gemeente op onterechte wijze is gekomen tot de gunningsbeslissing. De gemeente heeft onder meer de gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd. Bovendien maakt de gemeente niet duidelijk hoe de zorgplicht gewaarborgd blijft.

Eerder boekte Maverick ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop / aanbestedingen van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier) en tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Voor meer informatie raadpleeg www.zorgcontractering.com. Voor vijf tips bij aanbestedingen in het sociaal domein, zie deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154