Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij in NZa AMM-onderzoek

Diederik Schrijvershof staat een zorgaanbieder bij die te maken heeft met een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar vermeende aanmerkelijke marktmacht (AMM). Zou de NZa kunnen komen tot de vaststelling dat er in dit geval ook daadwerkelijk sprake is van AMM bij deze zorgaanbieder, dan kan de NZa indien daartoe aanleiding is een limitatief aantal AMM-maatregelen opleggen. Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wet Marktordening Gezondheidszorg geldt dat een zorgaanbieder, een zorgverzekeraar of een zorgkantoor bij een marktaandeel op een relevante markt van 55% of hoger, behoudens tegenbewijs, over AMM beschikt. Interessant aan het onderzoek is dat de NZa ook in zal moeten gaan op de inkoopmacht van de grote zorgverzekeraars. De NZa en ACM lijken nog wel eens (klik hier voor een voorbeeld) de daadwerkelijke inkoopmacht die de inkooppositie van een zorgverzekeraar met zich brengt te onderschatten. Mede daarom is het denkbaar dat de NZa niet in staat zal zijn te komen tot vaststelling van een AMM-positie.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318