Maverick Advocaten staat huisartsen bij met NZa handhavingsverzoek over schending zorg(inkoop)plicht ggz en huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma dienden namens Stichting De Bevlogen Huisartsen en 71 individuele huisartsen een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”).

Het handhavingsverzoek ziet op een schending van de zorg(inkoop)plicht door alle zorgverzekeraars. Deze plicht staat beschreven in artikel 11 Zorgverzekeringswet. Nederlanders zijn verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten en daarvoor zorgpremie te betalen aan zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben daarom de wettelijke plicht om voldoende zorg in te kopen waaronder huisartsenzorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Zowel in de ggz als in de huisartsenzorg geldt dat er niet voldoende zorg door zorgverzekeraars wordt ingekocht. Zo staan bijvoorbeeld in ggz in Nederland meer dan 100.000 mensen op een wachtlijst. Hiervan staan meer dan 50.000 patiënten (57%) langer dan de Treeknorm op een wachtlijst. Ook zijn er in Nederland volgens de NZa in toenemende mate mensen die geen toegang tot een (vaste) huisarts hebben en/of krijgen. In het vierde kwartaal van 2023 waren er meer dan 5.000 mensen die zich bij hun zorgverzekeraar meldden, omdat zij zich niet konden inschrijven bij een nieuwe huisarts.

De zorgverzekeraars slagen er niet in voor hun verzekerden tijdig en binnen een redelijke reistijd voldoende ggz en/of huisartsenzorg in te kopen. De NZa handhaaft de zorg(inkoop)plicht niet, althans onvoldoende. Niet alleen de betrokken verzekerden die op een wachtlijst staan zijn de dupe van het gemis aan handhaving van de zorg(inkoop)plicht. Ook hun naasten, andere verzekerden én huisartsen ondervinden hier direct schade van. Namens DBH en de 71 individuele huisartsen is de NZa dan ook verzocht om per direct over te gaan tot voldoende effectieve en concrete handhaving van de zorg(inkoop)plicht.

Maverick Advocaten staat huisartsen bij in diverse procedures. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van reële tarieven van de NZa (zie hier en hier). Maar ook bij adequate (handhaving van) dwingende NZa-regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars (zie hier).

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog, deze blog, deze blog, en dit interview in Zorgvisie. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn