NZa waarschuwt wederom zorgverzekeraar voor schending dwingende NZa regels zorginkoop en zegt strenger op te treden

De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) legt een formele waarschuwing op aan Zorg en Zekerheid voor het schenden van dwingende regels bij de zorginkoop. Zorg en Zekerheid, handelend onder de naam VRZ Zorginkoop, heeft bij de inkoop van hulpmiddelen te laat laten weten dat het inkoopproces tussentijds gewijzigd was en schond daarmee volgens de NZa artikel 7 van de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw (de “Regeling zorginkoop”).

De waarschuwing van de NZa volgde op een succesvol handhavingsverzoek van NVOS. Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg traden hierbij voor NVOS op. De waarschuwing houdt in dat als Zorg en Zekerheid in 2019 en/of 2020 artikel 7 van de Regeling zorginkoop opnieuw overtreedt bij de inkoop van hulpmiddelen de NZa tegen deze overtreding zal optreden met een bestuurlijke boete.

De waarschuwing voor Zorg en Zekerheid is de vijfde formele waarschuwing van de NZa voor zorgverzekeraars in 2019. De NZa waarschuwde in 2019 eerder al de zorgverzekeraars CZ, VGZ (2x) en DSW vanwege schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder aan DFZ (onderdeel van Zilveren Kruis) een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa heeft nu bij herhaling kenbaar gemaakt strenger op te treden tegen overtredingen van de Regeling zorginkoop.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop, lees onze 12 stappen om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de zorgcontractering 2020 of raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318