Maverick Advocaten wint kort geding reële tarieven in aanbesteding inkoop jeugdhulp

Annabel Kingma en Martijn van de Hel hebben een jeugdhulpaanbieder bij gestaan in een kort geding tegen verschillende gemeenten. De gemeenten hadden drie inkoopprocedures voor jeugdhulp gereorganiseerd. De jeugdhulpaanbieder stelde zich (samen met een andere zorgaanbieder) op het standpunt dat de gemeenten in de aanbestedingsprocedure (1) geen reële tarieven boden en (2) verschillende disproportionele voorwaarden hanteerden.

De rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de gemeenten inderdaad onvoldoende hebben onderzocht en inzichtelijk hebben gemaakt dat de vastgestelde tarieven reëel zijn en recht doen aan de uitvoeringswerkelijkheid (de praktijk) en de regionale omstandigheden. De gemeenten hebben kortom niet aan hun onderzoeks- en onderbouwingsverplichting voldaan.

Ook heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeenten verschillende disproportionele voorwaarden hebben gehanteerd. Dat kwam bijvoorbeeld doordat de gemeenten geen “veiligheidsventiel” inbouwden ten aanzien van maximale behandeltermijnen of zorgontwikkelingen (zoals kleinschalig wonen).

Op grond hiervan wordt de gemeenten geboden de inkoopprocedure te staken dan wel deze met inachtneming van het vonnis aan te passen.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of om op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeert Maverick Advocaten voor aanbieders van forensische geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 en 2024. Daarnaast procedeert Maverick Advocaten namens stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele huisartsen tegen de NZa Tariefbeschikking huisartsenzorg 2023.

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, eerstelijnsdiagnostiek, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg ook in hoger beroep en hier en hier en Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars, zie hier.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853