Maverick Advocaten procedeert voor reële jeugdzorgtarieven Regio Gooi en Vechtstreek

Een team van Maverick Advocaten staat een landelijke jeugdzorgaanbieder bij in een kort geding tegen de Regio Gooi en Vechtstreek en zeven gemeenten. Gezamenlijk met andere jeugdzorgaanbieders verzet deze jeugdzorgaanbieder zich tegen de tarieven die de Regio en de gemeenten voornemers zijn te hanteren bij de inkoop van jeugdhulp.

De jeugdzorgaanbieders in de regio Gooi en Vechtstreek zijn van mening dat de tarieven voor ambulante jeugd en jeugd GGZ 2021 ontoereikend zijn. De Regio hanteert namelijk een inkoopmethode die zoveel mogelijk uniform is, waardoor de verschillen tussen de vormen van jeugdhulp worden miskent. De ontoereikende tarieven resulteren erin dat het voor de zorgaanbieders niet meer mogelijk is om hun jeugdhulp kostendekkend te verlenen. Onder verwijzing naar haar verantwoordelijkheid en verplichtingen uit o.a. de Jeugdwet en jurisprudentie, hebben de zorgaanbieders beargumenteerd dat de Regio geen zorgvuldig reële tarieven hanteert.

Eerder boekte Maverick Advocaten succes voor zorgaanbieders in een kort geding tegen jeugdhulptarieven van de regio Haaglanden (H10-gemeenten). Ook in hoger beroep werd die zaak voor de zorgaanbieders gewonnen. Recentelijk won Maverick Advocaten een kort geding tegen diverse zorgkantoren over ontoereikende Wlz-tarieven.

Voor meer informatie raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853