Maverick Advocaten wint voor ggz-aanbieder bij CBb voor kostendekkende vergoeding acute ggz

Diederik Schrijvershof, Ramesh Kaushik en Jeanne Plettenburg hebben Arkin met succes bijgestaan in een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”). De procedure zag op het verkrijgen van kostendekkende vergoeding van acute ggz. Het CBb vernietigd met haar uitspraak het NZa-besluit dat ten grondslag ligt aan het acute ggz budget 2020 voor de regio Amsterdam. De NZa heeft het acute ggz budget voor deze regio te laag vastgesteld volgens het CBb.

Sinds 2020 wordt acute ggz jaarlijkse per acute ggz-regio in representatie ingekocht. De vergoeding van acute ggz vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Zorgaanbieders en verzekeraars maken per regio afspraken over wat passende acute ggz is conform de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). De NZa geeft per acute ggz regio beschikkingen af op basis waarvan zorgaanbieders acute ggz bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Arkin is budgethouder voor de acute ggz regio Amsterdam. Arkin voerde in beroep onder meer aan dat het door de NZa vastgestelde acute ggz budget onvolledig en niet-kostendekkend is. De hoogte van het budget is ten onrechte enkel gebaseerd op een rekenmodel van Zorgverzekeraars Nederland (“ZN-rekenmodel”).

Het CBb stelde Arkin in het gelijk. De NZa heeft niet vastgesteld of het acute ggz budget voor de regio Amsterdam kostendekkend is. De uitspraak verheldert in dat kader de rol van de NZa bij het vaststellen van tarieven op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg. Deze tarieven moeten aan de norm van kostendekkendheid voldoen. Dat betekent dat de tarieven dekking dienen te geven aan de redelijke kosten van zorg. De NZa heeft volgens het CBb geen discretionaire ruimte als het om kostendekkendheid gaat. Voorts stelt het CBb vast dat het acute ggz budget 2020 voor de regio Amsterdam gebaseerd is op een budgetvoorstel van Zilveren Kruis op basis van het ZN-rekenmodel. Het ZN-rekenmodel leidde feitelijk tot een van te voren vaststaand budgetplafond per acute ggz regio in Nederland (waaronder voor de regio Amsterdam). Dit verdraagt zich volgens het CBb niet met de wijze waarop een acute ggz budget moet worden berekend op basis van de NZa Beleidsregel acute ggz. Het CBb heeft een persbericht gewijd aan de uitspraak. Ook verschillende media berichtten over de uitspraak van het CBb, zie hier, hier en hier.

De advocaten van Maverick Advocaten staan zorgaanbieders dagelijks bij in procedures voor betere tarieven in de zorg. Zo werd eerder met succes bijstand verleend aan diverse acute ggz-aanbieders om voor 2020 te komen tot een kostendekkende beschikking van de NZa. Daarnaast boekte Maverick Advocaten ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere jeugdzorg, forensische zorg, SGLVG-zorg en (ook in hoger beroep) Wlz zorg. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318