Blogs

De 10 trends voor 2014

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2014 op een rij. Bekijk blog >

ACM Richtsnoeren voor de zorgsector 2014

De zorgsector verkeert door overheidsoptreden met akkoorden over ziekenhuiszorg en GGZ sterk in transitie. Laagdrempelige voorlichting over de toelaatbaarheid van samenwerking en de Mededingingswet is essentieel. De laatste versie van de ACM Richtsnoeren voor de zorgsector is uit 2010. Is er niet langer behoefte aan voorlichting? Bekijk blog >

Prijsbinding bij distributie op radar mededingingsautoriteiten

Recente activiteiten van de toezichthouders in de Europese Unie maken duidelijk dat steeds vaker tegen verticale prijsbinding (RPM) wordt opgetreden. Producenten en groothandelaren - zeker als zij in meerdere lidstaten actief zijn - dienen (nog) waakzamer te worden en te voorkomen dat zij met hun distributeurs en retailers afspraken maken over prijsbinding. Bekijk blog >

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een keuze

De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft onlangs bevestigd dat inkoopcombinaties zelden een probleem vormen. Dat er voldoende (rest)concurrentie overblijft, is iets waarvoor een inkoopcombinatie zelf verantwoordelijk is. Bekijk blog >

Concurrentie op het spoor: ACM onderschat eigen bevoegdheden

Op 11 november jl. publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) haar quickscan personenvervoer per spoor. De publicatie van deze quickscan valt samen met de publicatie van een nationale impact assessment van het externe onderzoeksbureau Rebel in verband met het vierde EU-spoorpakket. Bekijk blog >

E-commerce en mededingingsrecht: hoe om te gaan met online distributie en prijserosie?

De wereld is in toenemende mate online. Dit geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie heeft het belang van internetdistributie in de gaten. In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Bekijk blog >

Mededingingsrecht in verticale relaties: exclusieve afnameverplichtingen

Een exclusief afnamebeding langer dan vijf jaar valt niet onder de Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Dit betekent dat een individuele mededingingsrechtelijke analyse van deze afspraak moet worden gemaakt. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.