Blogs

Hof van Justitie scherpt voorwaarden toepassing kartelverbod aan

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat overtreding van het kartelverbod alleen een gegeven is indien een afspraak tussen ondernemingen de concurrentie in voldoende mate verstoort. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk consequenties heeft. Bekijk blog >

Regulering van de telecomsector na UPC/Ziggo: what’s next?

Update d.d. 29 januari 2015. De Nederlandse telecommunicatiesector staat aan de vooravond van de vierde reguleringsperiode. ACM heeft inmiddels haar eerste ontwerp marktanalysebesluit voor Ontbundelde Toegang genomen. Bekijk blog >

Gaat de fusietoets ten koste van het effectieve toezicht van de NZa op de zorginkoop?

Sinds 1 januari 2014 is de NZa gehouden de zorgspecifieke fusietoets te handhaven. Zorgaanbieders dienen bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture (hierna: concentraties) eerst goedkeuring van de NZa te verkrijgen. Pas nadat goedkeuring van de NZa is verkregen, kan een melding bij ACM worden ingediend. Bekijk blog >

Consolidatie in de Nederlandse telecomsector: een vooruitblik

KPN verwacht dat op de Nederlandse markt uiteindelijk ruimte is voor twee gecombineerde vast/mobiele netwerkaanbieders (waaronder in elk geval KPN zelf) en nog een Mobile Only-speler. Om die situatie te bereiken zal nog een flinke consolidatieslag moeten plaatsvinden. Bekijk blog >

Naming and shaming door de branchevereniging: mag dat?

Brancheorganisaties hanteren soms zwarte lijsten om hun leden of consumenten te waarschuwen voor malafide leveranciers of concurrerende bedrijven. Deze lijsten kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen die hierdoor worden geraakt. Mag zo’n zwarte lijst wel van de toezichthouders? Bekijk blog >

In geval van sancties mag kartel soms wel

De roep om financiële bijstand voor ondernemingen die getroffen worden door het sanctiebeleid van Rusland klinkt luid. Het lijkt onredelijk dat de gevolgen van de Russische handelsboycot worden afgewenteld op een beperkt aantal bedrijven die - toevallig - zijn getroffen door de boycot. Tijdelijke crisiskartels kunnen, onder strikte voorwaarden, uitkomst bieden voor deze ondernemingen. Bekijk blog >

Nieuwe regels voor ACM per 1 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet in werking getreden. Deze wet harmoniseert de bevoegdheden waarover ACM - als opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautorieit - beschikte op grond van verschillende wetten. De Stroomlijningswet bevat daarnaast een aantal andere wijzingen, zoals de omzetdrempels voor concentratiecontrole. Bekijk blog >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.