Blogs

Kan van ACM worden verlangd bij twijfel zorgfusies te verbieden?

Terwijl in Duitsland het Bundeskartellamt onlangs een fusie van twee zorgaanbieders verbood, krijgen in Nederland de afgelopen jaren fusies van zorgaanbieders van de ACM veelal groen licht. Critici menen dat ACM zorgfusies strenger zou moeten toetsen, maar kan van ACM worden verlangd bij twijfel een zorgfusie te verbieden? Bekijk blog >

Non-concurrentie en het kartelverbod: de (bewijs)lat ligt hoog

Het mededingingsrecht staat een non-concurrentiebeding bij samenwerking tussen bedrijven vaak toe. Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat een grondige marktanalyse is vereist om met succes een beroep op de nietigheid van een dergelijk beding te doen. Bekijk blog >

Kartelschadeclaims: Nederland aantrekkelijk voor follow-on zaken

Al enige tijd is Nederland binnen Europa één van de meest populaire jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. Bekijk blog >

Over 1 april, de afschaffing van het kartelverbod en andere prioriteiten

Onlangs maakten wij melding van een revolutionair wetsvoorstel. Het betrof een voorstel tot aanpassing van de Mededingingswet op grond waarvan het kartelverbod zou worden afgeschaft. Bekijk blog >

ACM en Ministerie bevestigen: afschaffing kartelverbod nabij

Al geruime tijd wordt er geklaagd dat het aantal nieuwe kartels sterk afneemt. Minister Kamp verdedigt daarom voor de vaste Kamercommissie zijn voorstel om het kartelverbod af te schaffen. Bekijk blog >

Duurzaamheidsinitiatieven onder het kartelverbod

Bedrijven werken regelmatig samen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij moet worden opgelet voor afspraken over onderdelen waarop bedrijven normaal met elkaar concurreren. In de meeste gevallen beperken duurzaamheidsinitiatieven de concurrentie niet. Bekijk blog >

Mededinging in de foodsector: de Rechtbank komt er niet uit voor Bolletje-beschuit

2012 was geen gelukkig jaar voor fusies van foodproducenten. In dat jaar ketsten maar liefst twee transacties af omdat de (toen nog) Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”, hierna ook aangeduid als “ACM”) ofwel de fusie blokkeerde (beschuit) ofwel te vergaande remedies eiste (kroketten). Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.