Blogs

Gaat ACM misbruik van machtspositie eindelijk aanpakken?

Boetes wegens misbruik van machtspositie zijn relatief uitzonderlijk. Als mededingingsautoriteiten al misbruik van machtspositie-zaken oppakken, dan monden die steeds vaker uit in toezeggingsbesluiten. Dat zijn besluiten waarin de mededingingsautoriteit een toezegging van de onderneming wiens gedrag wordt onderzocht formeel vastlegt in een besluit maar geen boete oplegt. Bekijk blog >

Beste prijsgaranties op boekingssites mogelijk verboden

Uit onderzoeken van mededingingsautoriteiten blijkt dat een beste prijsgarantie door een boekingssite de concurrentie kan beperken en daarom verboden kan zijn. Dit kan het geval zijn als de beste prijsgarantie wordt gehanteerd door een boekingssite met een sterke marktpositie. Bekijk blog >

Staatssteun vanaf 1 juli 2014: meer regels en minder bureaucratie?

Vorige week opende de Europese Commissie een diepgaand onderzoek naar vermeende belastingvoordelen die Starbucks zou ontvangen in Nederland. Deze zaak illustreert de potentieel vergaande consequenties van de toekenning van staatssteun aan private ondernemingen. Bekijk blog >

Kan van ACM worden verlangd bij twijfel zorgfusies te verbieden?

Terwijl in Duitsland het Bundeskartellamt onlangs een fusie van twee zorgaanbieders verbood, krijgen in Nederland de afgelopen jaren fusies van zorgaanbieders van de ACM veelal groen licht. Critici menen dat ACM zorgfusies strenger zou moeten toetsen, maar kan van ACM worden verlangd bij twijfel een zorgfusie te verbieden? Bekijk blog >

Non-concurrentie en het kartelverbod: de (bewijs)lat ligt hoog

Het mededingingsrecht staat een non-concurrentiebeding bij samenwerking tussen bedrijven vaak toe. Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat een grondige marktanalyse is vereist om met succes een beroep op de nietigheid van een dergelijk beding te doen. Bekijk blog >

Kartelschadeclaims: Nederland aantrekkelijk voor follow-on zaken

Al enige tijd is Nederland binnen Europa één van de meest populaire jurisdicties voor het aanhangig maken van (follow-on) kartelschadeclaims. Bekijk blog >

Over 1 april, de afschaffing van het kartelverbod en andere prioriteiten

Onlangs maakten wij melding van een revolutionair wetsvoorstel. Het betrof een voorstel tot aanpassing van de Mededingingswet op grond waarvan het kartelverbod zou worden afgeschaft. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.