Blogs

Vereenvoudiging van fusiecontrole maar wel meer toezicht

De Europese Commissie en de ACM houden toezicht op fusies, overnames en joint ventures. Transacties die bepaalde omzetdrempels overstijgen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. Bekijk blog >

Meer alternatief marktingrijpen door ACM

Niet alleen straffen maar proactief in overleg met het bedrijfsleven om problemen in de markt op te lossen. Bekijk blog >

E-commerce en E-tailing onder de loep

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. Bekijk blog >

Toenemende bescherming van de consument

Al bij de oprichting van de ACM maakte haar voorzitter duidelijk dat bij haar toezicht de consument centraal zou staan. Bekijk blog >

Stroomlijning ACM-wetgeving en hogere boetes

De samenvoeging van de NMa, OPTA en CA tot de ACM verloopt via een formeel en een materieel wetstraject. Bekijk blog >

De 10 trends voor 2014

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2014 op een rij. Bekijk blog >

ACM Richtsnoeren voor de zorgsector 2014

De zorgsector verkeert door overheidsoptreden met akkoorden over ziekenhuiszorg en GGZ sterk in transitie. Laagdrempelige voorlichting over de toelaatbaarheid van samenwerking en de Mededingingswet is essentieel. De laatste versie van de ACM Richtsnoeren voor de zorgsector is uit 2010. Is er niet langer behoefte aan voorlichting? Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.