Blogs

ACM en Ministerie bevestigen: afschaffing kartelverbod nabij

Al geruime tijd wordt er geklaagd dat het aantal nieuwe kartels sterk afneemt. Minister Kamp verdedigt daarom voor de vaste Kamercommissie zijn voorstel om het kartelverbod af te schaffen. Bekijk blog >

Duurzaamheidsinitiatieven onder het kartelverbod

Bedrijven werken regelmatig samen op het gebied van duurzaamheid. Hierbij moet worden opgelet voor afspraken over onderdelen waarop bedrijven normaal met elkaar concurreren. In de meeste gevallen beperken duurzaamheidsinitiatieven de concurrentie niet. Bekijk blog >

Mededinging in de foodsector: de Rechtbank komt er niet uit voor Bolletje-beschuit

2012 was geen gelukkig jaar voor fusies van foodproducenten. In dat jaar ketsten maar liefst twee transacties af omdat de (toen nog) Nederlandse Mededingingsautoriteit (“NMa”, hierna ook aangeduid als “ACM”) ofwel de fusie blokkeerde (beschuit) ofwel te vergaande remedies eiste (kroketten). Bekijk blog >

Concurrentie en consumentenbescherming in de reisbranche

De reisbranche staat volop in de schijnwerpers van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De toezichthouders zijn er op uit bestaande beperkingen in de prijsconcurrentie tussen reisaanbieders op te heffen. Dit moet de concurrentie tussen reisaanbieders verder vergroten. Bekijk blog >

Oneerlijke overheidsconcurrentie: handhaving Wet Markt & Overheid onderweg!

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met overheidsbedrijven die concurrerende producten of diensten aanbieden. Overheden dienen daarbij op grond van de Wet Markt en Overheid (WM&O) vier gedragsregels in acht te nemen. Die regels zijn op 1 juli 2012 ingevoerd om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de (ondernemende) overheid. Bekijk blog >

Hoge Raad: mededingingsrecht stelt grenzen aan dienstverlening branchevereniging

Brancheverenigingen ervaren meer druk om hun leden te overtuigen van de meerwaarde van lidmaatschap. Om aantrekkelijk te blijven besluiten verenigingen soms hun dienstverlening uit te breiden. Het mededingingsrecht kan hieraan beperkingen opleggen. Bekijk blog >

Verdere toename van kartelschadeclaims

Schadeclaims naar aanleiding van door de Autoriteit Consument & Markt ("ACM") en Europese Commissie vastgestelde inbreuken op het mededingingsrecht (meestal in kartelzaken) zullen ook in 2014 toenemen. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.