Update marktanalyses telecomsector (2019)

De voornaamste ontwikkeling sinds onze laatste update van de ex ante regulering van de telecomsector in Nederland zijn de verplichtingen die zijn opgelegd in het Marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (“WFA”). De Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) stelde in dit besluit vast dat er een risico bestaat op gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht van KPN en VodafoneZiggo op de markt voor WFA (voorheen Unbundled Local Loop en Wholesale Breedband Toegang). Om deze reden oordeelde ACM het passend om niet alleen KPN maar ook VodafoneZiggo toegangsverplichtingen op te leggen. Het kabelnetwerk is daarmee – sinds de vernietiging van het Omroepbesluit 2009 – weer gereguleerd.

Daarnaast heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) in 2018 uitspraak gedaan in de beroepen tegen de marktanalysebesluiten ODF-access Fibre to the Office (“FttO”), vaste en mobiele gespreksafgifte (“FTA-MTA V”) en vaste telefonie (“VT”).

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vorige reguleringsperiode

VORIGE REGULERINGSPERIODE
Markt Opgelegde verplichtingen Uitspraak CBb Opmerkingen

MA-besluit ULL

(17.12.2015)

MDF- en VULA-access:

- Toegang

- Non-discriminatie

- Transparantie en referentieaanbod

- Tariefregulering

ODF-access (FttH):

- Toegang

- Non-discriminatie

- Transparantie

- Tariefregulering
Uitspraak CBb van 17 juli 2017: bevestiging van ACM besluit N.v.t.

MA-besluit FttO

(29.12.2011)

- Toegang

- Non-discriminatie

- Transparantie

- Tarief (DCF)

Uitspraak CBb van 18 december 2013: (volledige) vernietiging. N.v.t.

MA-besluit LKWBT

(27.04.2012)

Geen regulering Uitspraak CBb van 15 januari 2014: bevestiging va ACM besluit. N.v.t.

MA-besluit VT

(01.05.2012)

Enkelvoudig:

- Toegang

- ND

- Transparantie

Twee- en meervoudig:

- Toegang

- ND

- Transparantie

- Tariefregulering (Safety Cap/EDC)

Uitspraak CBb van 18 september 2014: gedeeltelijke vernietiging.

N.v.t.

Herstel MA-besluit VT

(18.03.2015)
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

MA-besluit FTA-MTA IV

(05.08.2013)

- Tariefregulering

Uitspraak CBb van 13 januari 2015: prejudiciële vragen.

Arrest Hof van Justitie naar aanleiding van prejudiciële vragen.

Einduitspraak CBb van 10 juli 2017: ACM mocht tariefregulering op basis van Pure BULRIC methode vaststellen.

N.v.t.

 

Vooruitblik

Mede als gevolg van de bevestiging van het CBb om FttO niet te reguleren en de vernietiging van het Marktanalysebesluit VT is de reikwijdte van ex ante regulering in de Nederlandse telecomsector verder afgenomen. Alleen FTA-MTA, WFA en hoge kwaliteit wholesale breedband toegang zijn op dit moment nog onderworpen aan ex ante regulering.

Voor 2019 is het afwachten op het nieuwe ontwerpbesluit hoogwaardige wholesaletoegang verzorgd op een vaste locatie (“HWT”). ACM is onlangs gestart met het consulteren van marktpartijen. De eerdere conceptanalyse uit 2017 heeft ACM na bezwaren van de Europese Commissie teruggetrokken.

Later dit jaar volgt de uitspraak van het CBb in de beroepsprocedures tegen het Marktanalysebesluit WFA.

HUIDIGE REGULERINGSPERIODE
Markt Opgelegde verplichtingen Uitspraak CBb Opmerkingen

MA-besluit WFA

(27.09.2018)

(Beperkt) MDF-access, ODF-access FttH en VULA over koper en glasvezel:

- Toegang

- Non-discriminatie

- Transparantie, referentieaanbod en migratieaanbod

- Tariefregulering (MDF-access: safety caps + WPC/EDC; ODF-access FttH: DCF; en VULA: lijntarieven + meerkosten VULA (EDC)).

WBT over kabel via National Head-End:

- Doorgifte digitale TV-kanalen en op verzoek coderen specifieke kanalen

- Toegang tot CAS

- Toegang tot DOCSIS-kanalen

- Non-discriminatie

- Transparantie, referentieaanbod en migratieaanbod

- Tariefregulering (top-down methodiek)

Beroep aanhangig. N.v.t.

MA-besluit VT

(23.02.2017)

Enkelvoudig:

Geen wholesale-, noch retailregulering

Meervoudig: geen regulering

 

Geen retailregulering

Tweevoudig:

- Toegang

- Non-discriminatie

- Verbod op tariefdifferentiatie

- Non-discriminatie en ND5

- Transparantie en referentieaanbod

- Tariefregulering (safety cap voor CPS en WLR)

Uitspraak CBb van 6 november 2018: volledige vernietiging ACM besluit. Rechtsgevolgen in stand tot en met 31 maart 2019.

MA-besluit FttO

(01.09.2016)
Niet gereguleerd Uitspraak CBb van 19 juni 2018: bevestiging ACM besluit. N.v.t.

MA-besluit HKWBT/HL

(28.12.2012)

- Toegang

- Non-discriminatie

- Transparantie

- Tariefregulering (EDC)

Uitspraak CBb van 3 september 2015: gedeeltelijke vernietiging, nearnet-verplichting vervalt.

Uitspraak CBb van 19 januari 2017: gedeeltelijke vernietiging wijzigingsbesluit: tariefregulering van FttH-diensten vervalt.
N.v.t.

Ontwerp MA-besluit HWT

(ingetrokken)

Koper gereguleerd:

- Toegang

- Non-discriminatie en ND5

- Transparantieverplichting en publiceren referentieaanbod

- Tariefregulering
N.v.t. Lopend marktonderzoek na bedenkingen Commissie

MA-besluit MTA/FTA V

(01.06.2017)

- Toegang

- Tarief (Pure BULRIC)

- Transparantie en voor KPN verplichting tot bekendmaken referentieaanbod

Uitspraak voorzieningenrechter CBb: voorlopige voorziening afgewezen

Uitspraak CBb van 11 september 2018: (op tekstuele wijziging na) bevestiging van ACM besluit.
N.v.t.

 

Deze blog is mede geschreven door mr. B. Braeken (per 15 juli 2019 niet meer werkzaam bij Maverick Advocaten).

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318