Blogs

Meer aandacht voor verticale prijsbinding

Eerder signaleerden wij in één van onze blogs dat diverse toezichthouders in de Europese Unie in toenemende mate aandacht hebben voor verticale prijsbinding of Resale Price Maintenance ("RPM"). Bekijk blog >

Toezichthouders richten zich op publieke uitlatingen door bedrijven

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar schending van de mededingingsregels door containerlijnvaartrederijen. Het vermoeden bestaat dat de rederijen hun tarieven afstemmen door geplande prijsverhogingen publiekelijk bekend te maken. Het onderzoek past in de groeiende belangstelling van mededingingsautoriteiten naar verboden uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Bekijk blog >

Europeanisering van het toezicht op de telecomsector

Op 12 september 2013 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel met maatregelen om één Europese markt voor elektronische communicatie te realiseren. Bekijk blog >

Meer en strengere sectorregulering

De crisis in de financiële sector en de gevolgen daarvan voor consumenten en bedrijven hebben ertoe geleid dat de voordelen van zuivere marktwerking niet meer vanzelfsprekend zijn. Bekijk blog >

De zorg(inkoop): het spel wordt harder gespeeld

Vlak voor het einde van 2013 is een extra drempel opgeworpen voor fusies en joint ventures in de zorg. Bekijk blog >

Vereenvoudiging van fusiecontrole maar wel meer toezicht

De Europese Commissie en de ACM houden toezicht op fusies, overnames en joint ventures. Transacties die bepaalde omzetdrempels overstijgen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. Bekijk blog >

Meer alternatief marktingrijpen door ACM

Niet alleen straffen maar proactief in overleg met het bedrijfsleven om problemen in de markt op te lossen. Bekijk blog >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.