Blogs

Concurrentie en consumentenbescherming in de reisbranche

De reisbranche staat volop in de schijnwerpers van Nederlandse en buitenlandse toezichthouders. De toezichthouders zijn er op uit bestaande beperkingen in de prijsconcurrentie tussen reisaanbieders op te heffen. Dit moet de concurrentie tussen reisaanbieders verder vergroten. Bekijk blog >

Oneerlijke overheidsconcurrentie: handhaving Wet Markt & Overheid onderweg!

Bedrijven worden regelmatig geconfronteerd met overheidsbedrijven die concurrerende producten of diensten aanbieden. Overheden dienen daarbij op grond van de Wet Markt en Overheid (WM&O) vier gedragsregels in acht te nemen. Die regels zijn op 1 juli 2012 ingevoerd om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de (ondernemende) overheid. Bekijk blog >

Hoge Raad: mededingingsrecht stelt grenzen aan dienstverlening branchevereniging

Brancheverenigingen ervaren meer druk om hun leden te overtuigen van de meerwaarde van lidmaatschap. Om aantrekkelijk te blijven besluiten verenigingen soms hun dienstverlening uit te breiden. Het mededingingsrecht kan hieraan beperkingen opleggen. Bekijk blog >

Verdere toename van kartelschadeclaims

Schadeclaims naar aanleiding van door de Autoriteit Consument & Markt ("ACM") en Europese Commissie vastgestelde inbreuken op het mededingingsrecht (meestal in kartelzaken) zullen ook in 2014 toenemen. Bekijk blog >

Meer aandacht voor verticale prijsbinding

Eerder signaleerden wij in één van onze blogs dat diverse toezichthouders in de Europese Unie in toenemende mate aandacht hebben voor verticale prijsbinding of Resale Price Maintenance ("RPM"). Bekijk blog >

Toezichthouders richten zich op publieke uitlatingen door bedrijven

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar schending van de mededingingsregels door containerlijnvaartrederijen. Het vermoeden bestaat dat de rederijen hun tarieven afstemmen door geplande prijsverhogingen publiekelijk bekend te maken. Het onderzoek past in de groeiende belangstelling van mededingingsautoriteiten naar verboden uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie. Bekijk blog >

Europeanisering van het toezicht op de telecomsector

Op 12 september 2013 publiceerde de Europese Commissie haar voorstel met maatregelen om één Europese markt voor elektronische communicatie te realiseren. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.