Blogs

Fusies en samenwerking in de zorg: te veel macht verzekeraars en patiënten?

Afgelopen vrijdag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Beoordeling fusies en samenwerking ziekenhuiszorg' gepubliceerd waarmee ziekenhuizen een leidraad wordt gegeven over de wijze waarop de ACM fusies en samenwerkingen beoordeelt. De leidraad is vooral een formalisering van al bestaand beleid. Bekijk blog >

Commissie zet stap richting één telecommarkt; nationale toezichthouders kraken plan

Begeleid door een zwaar aangezette speech (“We must act now”) publiceerde de Europese Commissie onlangs haar voorstel tot aanpassing van het regelgevend kader voor de telecomsector. Bekijk blog >

Hogere boetes ACM: politieke wensen ketsen af op juridische grenzen

Nederland moet bezuinigen. Al enkele jaren staat vast dat ook Nederland er niet aan ontkomt de tering naar de nering te zetten. Naast bezuinigen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten van de overheid te vergroten. Tot de meest creatieve ideeën op dit gebied behoort de afspraak van de regeringspartijen VVD en PvdA om in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken een “taakstellende” bezuiniging op te nemen. Bekijk blog >

Een beter milieu begint bij jezelf

Dit was dé groene slogan van de jaren negentig. De slogan heeft aan kracht niet ingeboet. Hij geldt ook voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die eerder dit jaar de kennisbank over mededinging en duurzaamheid op zijn website beschikbaar heeft gemaakt. In deze kennisbank is een memo over verboden afspraken in het kader van duurzaamheidinitiatieven opgenomen. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.