Blogs

Prijsbinding bij distributie op radar mededingingsautoriteiten

Recente activiteiten van de toezichthouders in de Europese Unie maken duidelijk dat steeds vaker tegen verticale prijsbinding (RPM) wordt opgetreden. Producenten en groothandelaren - zeker als zij in meerdere lidstaten actief zijn - dienen (nog) waakzamer te worden en te voorkomen dat zij met hun distributeurs en retailers afspraken maken over prijsbinding. Bekijk blog >

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een keuze

De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) heeft onlangs bevestigd dat inkoopcombinaties zelden een probleem vormen. Dat er voldoende (rest)concurrentie overblijft, is iets waarvoor een inkoopcombinatie zelf verantwoordelijk is. Bekijk blog >

Concurrentie op het spoor: ACM onderschat eigen bevoegdheden

Op 11 november jl. publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) haar quickscan personenvervoer per spoor. De publicatie van deze quickscan valt samen met de publicatie van een nationale impact assessment van het externe onderzoeksbureau Rebel in verband met het vierde EU-spoorpakket. Bekijk blog >

E-commerce en mededingingsrecht: hoe om te gaan met online distributie en prijserosie?

De wereld is in toenemende mate online. Dit geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie heeft het belang van internetdistributie in de gaten. In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Bekijk blog >

Mededingingsrecht in verticale relaties: exclusieve afnameverplichtingen

Een exclusief afnamebeding langer dan vijf jaar valt niet onder de Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Dit betekent dat een individuele mededingingsrechtelijke analyse van deze afspraak moet worden gemaakt. Bekijk blog >

Mededingingsrecht in de autobranche: autodealers met lege handen?

Al geruime tijd bestaan er speciale mededingingsregels voor de autosector. Lange tijd boden deze regels extra bescherming aan zowel autodealers als autoherstellers. Met ingang van 1 juni 2013 is deze specifieke bescherming grotendeels komen te vervallen. Bekijk blog >

Wat te doen bij invoering van de zorgspecifieke fusietoets?

Binnenkort debatteert de Eerste Kamer over de vraag of de zorgspecifieke fusietoets wordt ingevoerd. Stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dan dienen zorgaanbieders bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture eerst goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit te verkrijgen. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.