Blogs

Meer en strengere sectorregulering

De crisis in de financiële sector en de gevolgen daarvan voor consumenten en bedrijven hebben ertoe geleid dat de voordelen van zuivere marktwerking niet meer vanzelfsprekend zijn. Bekijk blog >

De zorg(inkoop): het spel wordt harder gespeeld

Vlak voor het einde van 2013 is een extra drempel opgeworpen voor fusies en joint ventures in de zorg. Bekijk blog >

Vereenvoudiging van fusiecontrole maar wel meer toezicht

De Europese Commissie en de ACM houden toezicht op fusies, overnames en joint ventures. Transacties die bepaalde omzetdrempels overstijgen moeten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd. Bekijk blog >

Meer alternatief marktingrijpen door ACM

Niet alleen straffen maar proactief in overleg met het bedrijfsleven om problemen in de markt op te lossen. Bekijk blog >

E-commerce en E-tailing onder de loep

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. Bekijk blog >

Toenemende bescherming van de consument

Al bij de oprichting van de ACM maakte haar voorzitter duidelijk dat bij haar toezicht de consument centraal zou staan. Bekijk blog >

Stroomlijning ACM-wetgeving en hogere boetes

De samenvoeging van de NMa, OPTA en CA tot de ACM verloopt via een formeel en een materieel wetstraject. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.