Blogs

Brief van Sint aan ACM

Brief van Sinterklaas aan Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM. Lees meer >

Wat gaan Europese Commissie en ACM met E-commerce & E-tailing doen?

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie stelt veel waarde te hechten aan het belang van internetdistributie, ook wel “e-tailing” genoemd. Wat zijn de ontwikkelingen van e-tailing in Nederland en in de andere Europese lidstaten en wat kan hiervan verwacht worden? Lees meer >

Hof van Justitie scherpt voorwaarden toepassing kartelverbod aan

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat overtreding van het kartelverbod alleen een gegeven is indien een afspraak tussen ondernemingen de concurrentie in voldoende mate verstoort. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk consequenties heeft. Lees meer >

Regulering van de telecomsector na UPC/Ziggo: what’s next?

Update d.d. 29 januari 2015. De Nederlandse telecommunicatiesector staat aan de vooravond van de vierde reguleringsperiode. ACM heeft inmiddels haar eerste ontwerp marktanalysebesluit voor Ontbundelde Toegang genomen. Lees meer >

Gaat de fusietoets ten koste van het effectieve toezicht van de NZa op de zorginkoop?

Sinds 1 januari 2014 is de NZa gehouden de zorgspecifieke fusietoets te handhaven. Zorgaanbieders dienen bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture (hierna: concentraties) eerst goedkeuring van de NZa te verkrijgen. Pas nadat goedkeuring van de NZa is verkregen, kan een melding bij ACM worden ingediend. Lees meer >

Consolidatie in de Nederlandse telecomsector: een vooruitblik

KPN verwacht dat op de Nederlandse markt uiteindelijk ruimte is voor twee gecombineerde vast/mobiele netwerkaanbieders (waaronder in elk geval KPN zelf) en nog een Mobile Only-speler. Om die situatie te bereiken zal nog een flinke consolidatieslag moeten plaatsvinden. Lees meer >

Naming and shaming door de branchevereniging: mag dat?

Brancheorganisaties hanteren soms zwarte lijsten om hun leden of consumenten te waarschuwen voor malafide leveranciers of concurrerende bedrijven. Deze lijsten kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen die hierdoor worden geraakt. Mag zo’n zwarte lijst wel van de toezichthouders? Lees meer >

Trends najaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.