Blogs

Verruiming fusiecontrole: meer administratieve lasten

Het plan om het concentratietoezicht uit te breiden naar niet-controlerende minderheidsdeelnemingen zal tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor bedrijven leiden. Bekijk blog >

Handhaving kartelverbod: meer wortel, ook meer stok?

Vorig jaar is de clementieregeling van de ACM verruimd. In 2015 volgt het wetsvoorstel tot verhoging van het boetemaximum. Bekijk blog >

De zorginkoop 2016: een goede voorbereiding is het halve werk

Een goed contract met de zorgverzekeraars of zorgkantoren wordt in toenemende mate een halszaak voor zorgaanbieders. Door de onzekerheid omtrent de aanpassingen van artikel 13 Zorgverzekeringswet rijst nu de vraag wat ten behoeve van de zorginkoop wanneer te doen. In deze blog volgen tien stappen die gezet kunnen worden. Bekijk blog >

Besluit van ACM in de AstraZeneca-zaak: van kartelparadijs naar monopolieparadijs?

ACM besloot onlangs dat AstraZeneca niet beschikte over een dominante positie zodat er geen sprake kon zijn van een overtreding van het verbod op misbruik van machtspositie. Deze zaak sluit naadloos aan bij ACM’s terughoudende benadering zaken op dit gebied te onderzoeken. De vraag rijst of Nederland in een monopolieparadijs verandert. Bekijk blog >

Brief van Sint aan ACM

Brief van Sinterklaas aan Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM. Bekijk blog >

Wat gaan Europese Commissie en ACM met E-commerce & E-tailing doen?

De wereld is in toenemende mate online en dat geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie stelt veel waarde te hechten aan het belang van internetdistributie, ook wel “e-tailing” genoemd. Wat zijn de ontwikkelingen van e-tailing in Nederland en in de andere Europese lidstaten en wat kan hiervan verwacht worden? Bekijk blog >

Hof van Justitie scherpt voorwaarden toepassing kartelverbod aan

Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat overtreding van het kartelverbod alleen een gegeven is indien een afspraak tussen ondernemingen de concurrentie in voldoende mate verstoort. Het is de vraag in hoeverre dit in de praktijk consequenties heeft. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.