Blogs

Consolidatie in de Nederlandse telecomsector: een vooruitblik

KPN verwacht dat op de Nederlandse markt uiteindelijk ruimte is voor twee gecombineerde vast/mobiele netwerkaanbieders (waaronder in elk geval KPN zelf) en nog een Mobile Only-speler. Om die situatie te bereiken zal nog een flinke consolidatieslag moeten plaatsvinden. Bekijk blog >

Naming and shaming door de branchevereniging: mag dat?

Brancheorganisaties hanteren soms zwarte lijsten om hun leden of consumenten te waarschuwen voor malafide leveranciers of concurrerende bedrijven. Deze lijsten kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen die hierdoor worden geraakt. Mag zo’n zwarte lijst wel van de toezichthouders? Bekijk blog >

In geval van sancties mag kartel soms wel

De roep om financiële bijstand voor ondernemingen die getroffen worden door het sanctiebeleid van Rusland klinkt luid. Het lijkt onredelijk dat de gevolgen van de Russische handelsboycot worden afgewenteld op een beperkt aantal bedrijven die - toevallig - zijn getroffen door de boycot. Tijdelijke crisiskartels kunnen, onder strikte voorwaarden, uitkomst bieden voor deze ondernemingen. Bekijk blog >

Nieuwe regels voor ACM per 1 augustus 2014

Op 1 augustus 2014 is de Stroomlijningswet in werking getreden. Deze wet harmoniseert de bevoegdheden waarover ACM - als opvolger van NMa, OPTA en Consumentenautorieit - beschikte op grond van verschillende wetten. De Stroomlijningswet bevat daarnaast een aantal andere wijzingen, zoals de omzetdrempels voor concentratiecontrole. Bekijk blog >

Gaat ACM misbruik van machtspositie eindelijk aanpakken?

Boetes wegens misbruik van machtspositie zijn relatief uitzonderlijk. Als mededingingsautoriteiten al misbruik van machtspositie-zaken oppakken, dan monden die steeds vaker uit in toezeggingsbesluiten. Dat zijn besluiten waarin de mededingingsautoriteit een toezegging van de onderneming wiens gedrag wordt onderzocht formeel vastlegt in een besluit maar geen boete oplegt. Bekijk blog >

Beste prijsgaranties op boekingssites mogelijk verboden

Uit onderzoeken van mededingingsautoriteiten blijkt dat een beste prijsgarantie door een boekingssite de concurrentie kan beperken en daarom verboden kan zijn. Dit kan het geval zijn als de beste prijsgarantie wordt gehanteerd door een boekingssite met een sterke marktpositie. Bekijk blog >

Staatssteun vanaf 1 juli 2014: meer regels en minder bureaucratie?

Vorige week opende de Europese Commissie een diepgaand onderzoek naar vermeende belastingvoordelen die Starbucks zou ontvangen in Nederland. Deze zaak illustreert de potentieel vergaande consequenties van de toekenning van staatssteun aan private ondernemingen. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.