Blogs

E-commerce en mededingingsrecht: hoe om te gaan met online distributie en prijserosie?

De wereld is in toenemende mate online. Dit geldt ook voor de distributie van producten. De Europese Commissie heeft het belang van internetdistributie in de gaten. In diverse lidstaten zijn al boetes opgelegd voor mededingingsbeperkend e-commercebeleid. Bekijk blog >

Mededingingsrecht in verticale relaties: exclusieve afnameverplichtingen

Een exclusief afnamebeding langer dan vijf jaar valt niet onder de Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Dit betekent dat een individuele mededingingsrechtelijke analyse van deze afspraak moet worden gemaakt. Bekijk blog >

Mededingingsrecht in de autobranche: autodealers met lege handen?

Al geruime tijd bestaan er speciale mededingingsregels voor de autosector. Lange tijd boden deze regels extra bescherming aan zowel autodealers als autoherstellers. Met ingang van 1 juni 2013 is deze specifieke bescherming grotendeels komen te vervallen. Bekijk blog >

Wat te doen bij invoering van de zorgspecifieke fusietoets?

Binnenkort debatteert de Eerste Kamer over de vraag of de zorgspecifieke fusietoets wordt ingevoerd. Stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dan dienen zorgaanbieders bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture eerst goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit te verkrijgen. Bekijk blog >

Fusies en samenwerking in de zorg: te veel macht verzekeraars en patiënten?

Afgelopen vrijdag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Beoordeling fusies en samenwerking ziekenhuiszorg' gepubliceerd waarmee ziekenhuizen een leidraad wordt gegeven over de wijze waarop de ACM fusies en samenwerkingen beoordeelt. De leidraad is vooral een formalisering van al bestaand beleid. Bekijk blog >

Commissie zet stap richting één telecommarkt; nationale toezichthouders kraken plan

Begeleid door een zwaar aangezette speech (“We must act now”) publiceerde de Europese Commissie onlangs haar voorstel tot aanpassing van het regelgevend kader voor de telecomsector. Bekijk blog >

Hogere boetes ACM: politieke wensen ketsen af op juridische grenzen

Nederland moet bezuinigen. Al enkele jaren staat vast dat ook Nederland er niet aan ontkomt de tering naar de nering te zetten. Naast bezuinigen wordt ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten van de overheid te vergroten. Tot de meest creatieve ideeën op dit gebied behoort de afspraak van de regeringspartijen VVD en PvdA om in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken een “taakstellende” bezuiniging op te nemen. Bekijk blog >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.