Blogs

Clementie nu ook beschikbaar voor misbruik machtspositie

ACM heeft bekend gemaakt dat clementie ook mogelijk wordt bij misbruik van machtspositie. Ook dominante ondernemingen kunnen voortaan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een korting van maximaal 100%. Bekijk blog >

Arresten in Degussa en Akzo: uitholling van het Europees clementieprogramma?

Het Gerecht heeft de beroepen van Degussa en Akzo tegen de (voorgenomen) publicatie van een aangepaste openbare versie van de boetebeschikking afgewezen. In deze nieuwe versie wordt onder andere informatie uit het clementieprogramma openbaar gemaakt. De vraag is wat deze uitspraak voor effect heeft op de spanning tussen een effectief clementieprogramma en de wens om transparantie. Bekijk blog >

Kip! Ook juridisch een veelzijdig stukje vlees

ACM heeft onlangs bepaald dat afspraken over meer duurzaam kippenvlees niet zijn toegestaan. Nieuw is dat ACM uitgebreid heeft onderzocht in hoeverre consumenten bereid zijn hiervoor meer te betalen. De vraag is of van ACM wel moet worden verlangd dat zij zich uitlaat over duurzaamheidsvraagstukken. Bekijk blog >

De 10 trends voor 2015

Dit jaar zal een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van het mededingingsrecht, economische regulering en het consumentenrecht. Maverick Advocaten zet voor u de tien belangrijkste trends voor 2015 op een rij.  Bekijk blog >

ACM als geduchte concurrent van consumentenorganisaties

Het bevorderen van kansen en keuzes van consumenten is speerpunt van ACM. Via consumer empowerment wordt beoogd tot goedwerkende markten te komen. Bekijk blog >

Aanpassing bestaande licentiecontracten

Alle lopende licentieovereenkomsten moeten dit jaar voldoen aan de nieuwe Groepsvrijstelling technologieoverdrachtovereenkomsten. Bekijk blog >

NL rechter kan zonder Richtlijn kartelclaims

Verduidelijking in de Nederlandse rechtspraak ten aanzien van passing-on verweren en de invoering van de private enforcement richtlijn. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.