Blogs

STROOMlijning energiewetgeving

De indiening van het wetsvoorstel STROOM zal dit jaar een belangrijke ontwikkeling zijn op energiegebied. Bekijk blog >

E-commerce en 'best price': vreemde ogen dwingen

Terwijl deze thema’s bij buitenlandse mededingingsautoriteiten veel aandacht genieten, is dat bij ACM niet het geval. Hoe gaat dat in 2015? Bekijk blog >

Inkoopmacht in de zorg: hoe daarmee om te gaan?

Dit jaar staat in het teken van aanpassing van art. 13 Zorgverzekeringswet. Welke gevolgen heeft dat voor de zorg(inkoop)? Bekijk blog >

Einde economisering misbruik machtspositie

De consequentie van het Intel-arrest voor het verbod op misbruik van machtspositie is dat een complexe economische analyse niet meer nodig is. Bekijk blog >

Telecom: reguleren of niet reguleren?

2015 biedt mogelijk meer duidelijkheid over hoe de overheid de regulering van de Nederlandse telecomsector idealiter voor ogen ziet. Bekijk blog >

Verruiming fusiecontrole: meer administratieve lasten

Het plan om het concentratietoezicht uit te breiden naar niet-controlerende minderheidsdeelnemingen zal tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor bedrijven leiden. Bekijk blog >

Handhaving kartelverbod: meer wortel, ook meer stok?

Vorig jaar is de clementieregeling van de ACM verruimd. In 2015 volgt het wetsvoorstel tot verhoging van het boetemaximum. Bekijk blog >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.