Update e-commerce: van geo-blocking tot beste prijs garanties

Al langere tijd is de Europese Commissie bezig met een offensief om te werken aan een Digital Single Market. Zo kondigde de Commissie onlangs maatregelen aan om geo-blocking aan banden te leggen. Maar ook andere Europese mededingingsautoriteiten houden zich volop bezig met mededinging en internetverkopen (“e-commerce”). Wat zijn de recentste ontwikkelingen?

Europese Commissie

Al eerder schreven we over het sectoronderzoek naar e-commerce dat de Europese Commissie in maart 2015 startte. De Commissie doet een breed onderzoek naar alle belemmeringen op het gebied van handel via het internet. Een deelonderzoek naar geo-blocking maakt een groot onderdeel uit van dit onderzoek. Geo-blocking is de praktijk waarbij grensoverschrijdende e-commerce wordt beperkt, doordat online verkopers op basis van locatie of woonplaats de aankoop van consumentengoederen of toegang tot digitale diensten belemmeren. De eerste resultaten van de Europese Commissie naar geo-blocking wijzen uit dat deze praktijk nog steeds vaak voorkomt, zowel unilateraal als binnen contractuele afspraken. Wanneer geo-blocking plaatsvindt in een verticale relatie tussen leverancier en distributeur, is dit vaak in strijd met het kartelverbod.

Hoewel het eindrapport van het sectoronderzoek pas in het eerste kwartaal van 2017 wordt verwacht, zijn inmiddels in mei 2016 al wel maatregelen afgekondigd om geo-blocking en discriminerende praktijken die de werking van de (digitale) interne markt bedreigen tegen te gaan. Medio 2016 wordt een tussenrapport verwacht van het sectoronderzoek.

Europese mededingingsautoriteiten

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft nog geen boetes uitgedeeld in het kader van e-commerce en schendingen van het mededingingsrecht en kent in het algemeen een lage prioriteit toe aan toezicht op verticale overeenkomsten. We vergeleken al eerder de terughoudendheid ACM met het uitgebreide trackrecord van andere mededingingsautoriteiten op het gebied van e-commerce. Ook de laatste maanden toonden de mededingingsautoriteit in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk meer interesse in restricties van online verkoop dan hun Nederlandse evenknie.

Zo beboette de Engelse mededingingsautoriteit onlangs zowel een koelkast- als badkamerleverancier voor online verticale prijsbinding (Resale Price Maintenance, “RPM”). Frankrijk en Duitsland startten een gezamenlijk onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik van Facebook. Dat zij vaker dezelfde koers varen blijkt uit hun gelijksoortig negatieve standpunt over leveranciers die in het kader van selectieve distributie hun distributeurs verbieden om producten te verkopen via online platforms als Amazon en Ebay. Zowel de Duitse en Franse mededingingsautoriteit keuren dit af, ondanks dat hierover Europees gezien nog geen consensus over bestaat. In Duitsland zijn in dit kader ook prejudiciële vragen gesteld in de hoop van de hoogste Europese rechter meer duiding te krijgen over dit onderwerp.

Al eerder schreven we over de diverse onderzoeken die zijn gedaan naar de zogenaamde beste prijs garanties van boekingswebsites als Booking.com en Expedia. In juli 2016 besloten tien mededingingsautoriteiten (waaronder ook Nederland) in samenwerking met de Europese Commissie een onderzoek te starten onder hoteliers naar hun ervaringen over diverse toezeggingen die boekingssites in het verleden hebben gedaan om meer concurrentie in de branche tot stand te brengen.

Blijf op de hoogte

E-commerce staat hoog op de Europese agenda, zowel bij de Europese Commissie als in diverse lidstaten. Onze website https://www.ecommercesectorinquiry.com/ is hét informatieportal voor bedrijven die op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws van de Europese Commissie, maar ook van andere Europese mededingingsautoriteiten op het gebied van e-commerce. De website wordt regelmatig bijgewerkt op basis van relevante juridische ontwikkelingen. Voor meer informatie, veelgestelde vragen en tips & tricks, zie https://www.ecommercesectorinquiry.com/.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853