Europese Commissie start offensief tegen online verticale prijsbinding

Een leverancier die zijn distributeurs verplicht een vaste of minimumprijs te hanteren loopt het risico het kartelverbod te overtreden. Zo’n verplichting wordt ook wel verticale prijsbinding of resale price maintance (RPM) genoemd. Mededingingsautoriteiten hebben de bevoegdheid hiervoor boetes op te leggen. De Europese Commissie gaf hier tot voor kort weinig prioriteit aan. Hierin lijkt verandering te komen. De Commissie heeft onlangs vier fabrikanten van consumentenelektronica beboet voor meer dan 110 miljoen euro.

Volgens de Commissie (IP/18/4601) hebben Asus, Denon & Marantz, Philips en Pioneer vaste verkoopprijzen of minimumverkoopprijzen opgelegd aan hun online retailers. Dit moest voorkomen dat de retailers de producten online tegen te lage prijzen zouden verkopen. Met geavanceerde monitoringsinstrumenten werd gecontroleerd of de retailers zich aan de opgelegde prijzen hielden. Indien hiervan werd afgeweken volgden sancties, zoals het stopzetten van levering. Dit had effect op de gehele retailmarkt omdat veel (grote) online retailers met algoritmes hun prijzen afstemmen op die van concurrenten. De Commissie is van oordeel dat consumenten zijn geschaad omdat de prijsbinding tot hogere prijzen heeft geleid.

Handhaving van het verbod op verticale prijsbinding was de afgelopen jaren het domein van de nationale mededingingsautoriteiten. Vooral het Bundeskartellamt in Duitsland en de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk zijn op dit terrein buitengewoon actief (zie onze eerdere blogs). De ACM hanteert vooralsnog een (meer) terughoudend beleid omdat zij van oordeel is dat verticale prijsbinding niet per se schadelijk voor de consument hoeft te zijn. Consumenten kunnen baat hebben bij verticale afspraken als deze leiden tot betere service of nieuwe aanbieders op de markt. Het toezicht van de ACM is erop gericht verticale afspraken die per saldo schadelijk zijn voor de consumentenwelvaart aan te pakken. Nu de Commissie (online) verticale prijsbinding als speerpunt lijkt te hebben aangemerkt, is het de vraag of ook de ACM actiever op zoek gaat naar (online) verticale overeenkomsten die schadelijk zijn voor consumenten. De boetes van de Commissie tonen in ieder geval aan dat leveranciers ook in Nederland op hun hoede moeten zijn.

Deze blog is ook verschenen in de rubriek Snelrecht van het vakblad Mr.

Het artikel is hier te lezen.

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van ACM en de Europese Commissie zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op Twitter en Linkedin

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318