Blogs zorgspecifieke fusietoets

Wetsvoorstel overheveling taken NZa naar ACM: gemiste kans

Deze week ontving de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in de overheveling van taken van de NZa naar ACM. De inzet van het wetsvoorstel van VWS is zowel de zorgspecifieke fusietoetsing als een deel van het marktoezicht (AMM-instrument) van de NZa per 1 januari 2017 over te hevelen naar ACM. Bekijk blog >

Toezicht NZa en ACM op zorginkoop zorgverzekeraars: help toezichthouder met Ranking the Stars

De NZa besteedde in 2016 publiekelijk nog geen aandacht aan de Regeling zorginkoop. Zorgaanbieders kunnen zelf de NZa eenvoudig verzoeken de Regeling te handhaven. Deze blog bespreekt hoe. Bekijk blog >

Meer zorgtoezicht: zowel bij fusies als zorginkoop

Intensiever toezicht op zorgfusies, nieuwe regels voor zorginkoop en meer mogelijkheden voor zorgaanbieders. 2016 wordt de lakmoesproef voor toezicht in de zorg Bekijk blog >

Mededingingsrecht en M&A: over de huid van de beer en gunjumping

Een veelvoorkomende vraag bij M&A-transacties is welke rechten de koper mag uitoefenen in de fase tussen ondertekening (signing) van de koopovereenkomst (vaak de Share Purchase Agreement, “SPA”) en de closing van de transactie. In dit blog zal hier nader op in worden gegaan. Bekijk blog >

Maverick Advocaten reageert op consultatie wetsvoorstel overheveling taken van NZa naar ACM

Maverick Advocaten heeft een reactie geleverd op de consultatie van het wetsvoorstel inzake de overheveling van taken van de NZa naar de ACM. Deze reactie is toegespitst op: (1) de afschaffing van zorgspecifieke fusietoets, (2) het aanpassen van het AMM-instrument en (3) het introduceren van een artikel 45 Wmg-regeling. Bekijk blog >

(Pre-pack) faillissement en doorstart: hoe om te gaan met ACM en de NZa?

Wanneer een onderneming failliet dreigt te gaan en wordt overgenomen, moet razendsnel worden gehandeld. De kans bestaat dat ook in dat geval gemeld moet worden bij de NZa, ACM of de Europese Commissie. Niet (tijdig) melden kan forse boetes tot gevolg hebben. Het vragen van een ontheffing kan uitkomst bieden. Bekijk blog >

Inkoopmacht in de zorg: hoe daarmee om te gaan?

De regering, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland zijn allen voorstander van de aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Dit voorstel strandde echter in de Eerste Kamer. Wat hier ook van zij, feit is dat er een gerede kans bestaat dat artikel 13 Zvw alsnog wordt aangepast en daarmee ook de inkoopmacht van de zorgverzekeraars toeneemt. Welke gevolgen heeft dit voor de zorg(inkoop)? Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154