Blogs zorgspecifieke fusietoets

Gaat de fusietoets ten koste van het effectieve toezicht van de NZa op de zorginkoop?

Sinds 1 januari 2014 is de NZa gehouden de zorgspecifieke fusietoets te handhaven. Zorgaanbieders dienen bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture (hierna: concentraties) eerst goedkeuring van de NZa te verkrijgen. Pas nadat goedkeuring van de NZa is verkregen, kan een melding bij ACM worden ingediend. Bekijk blog >

Kan van ACM worden verlangd bij twijfel zorgfusies te verbieden?

Terwijl in Duitsland het Bundeskartellamt onlangs een fusie van twee zorgaanbieders verbood, krijgen in Nederland de afgelopen jaren fusies van zorgaanbieders van de ACM veelal groen licht. Critici menen dat ACM zorgfusies strenger zou moeten toetsen, maar kan van ACM worden verlangd bij twijfel een zorgfusie te verbieden?  Bekijk blog >

ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dient een oordeel te vellen over fusies van voedselproducenten, maar ook over fusies van zorgaanbieders en van zorgverzekeraars. Waarom keurt de ACM de laatste jaren fusies in de zorg ondanks hoge gezamenlijke marktaandelen goed, terwijl zij bij het bereiken van vergelijkbaar hoge marktaandelen in andere sectoren ook fusies verbiedt? Meet de ACM met verschillende maten? Dient de ACM meer rekening te houden met de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit? Kan de ACM bij haar beoordeling de publieke belangen wel voldoende meewegen? Bekijk blog >

Handreiking (basis)GGZ: de NZa & ACM

In deze handreiking wordt ingegaan op de vraag of samenwerking of een fusie in de (basis)GGZ gemeld dient te worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM).  Bekijk blog >

ACM Richtsnoeren voor de zorgsector 2014

De meest recente versie van de ACM Richtsnoeren voor de zorgsector is van maart 2010. Dat is bijna vier jaar geleden. Is er in de zorgsector niet langer behoefte aan voorlichting? Jawel, zo geeft minister Schippers op 24 december jl. aan: “Het ministerie van VWS gaat daarom samen met de ACM en de NZa een rondgang door Nederland maken. Hierbij wordt aan zorgverleners en instellingen uitleg gegeven over het beleid en regels rondom samenwerking en mededinging. Daarnaast zullen ervaren problemen geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost worden.” Bekijk blog >

Wat te doen bij invoering van de zorgspecifieke fusietoets?

Op 12 november 2013 debatteert de Eerste Kamer over de vraag of de zorgspecifieke fusietoets wordt ingevoerd. Stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dan dienen zorgaanbieders bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture (hierna: concentraties) eerst goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verkrijgen. Pas nadat goedkeuring van de NZa is verkregen, kan een melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden ingediend. Bekijk blog >

Fusies en samenwerking in de zorg: te veel macht verzekeraars en patiƫnten?

Afgelopen vrijdag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Beoordeling fusies en samenwerking ziekenhuiszorg' gepubliceerd waarmee ziekenhuizen een leidraad wordt gegeven over de wijze waarop de ACM fusies en samenwerkingen beoordeelt. De leidraad is vooral een formalisering van al bestaand beleid. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Jeanne Plettenburg

T +31 20 238 20 09
M +31 61 341 70 71