Maverick Advocaten in Zorgvisie over doelgerichtere toetsing zorgfusies

In een blog gepubliceerd door Zorgvisie licht Diederik Schrijvershof toe hoe zonder dat de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) bij zorgfusies achter het net vist de administratieve lastendruk voor zowel zorgaanbieders als ACM is te beperken. Dit door net als in het Verenigd Koninkrijk een regime van vrijwillige melding bij ACM te introduceren. Een ander voorstel voor het geval een introductie van een vrijwillig regime een brug te ver is, betreft het aanpassen van het Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen. Dit Besluit wordt dan zo aangepast dat concentraties die de mededinging in de zorgsector evident niet kunnen beperken buiten het bereik van het Besluit vallen. Hierdoor kan ACM haar aandacht richten op de fusies in de zorg die wel een significante beperking van de mededinging teweeg kunnen brengen.

Overheveling fusietoetsing NZa naar ACM

Het voorstel in de blog hangt samen met het feit dat fusies, overnames of joint ventures in de zorg veelal niet alleen bij de ACM, maar ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) gemeld dienen te worden. De zorgspecifieke fusietoets van de NZa leidt tot administratieve lastendruk en zorgt voor dubbel werk voor zowel zorgaanbieders als de NZa en ACM. Maverick Advocaten reageerde eerder hier en hier op het wetsvoorstel dat voorziet in de overheveling van de zorgspecifieke fusietoets van naar ACM. Dit wetsvoorstel is na de recente verkiezingen controversieel verklaard. Of de beoogde overheveling per 1 januari 2018 kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de vraag of de Senaat voordien akkoord gaat met het wetsvoorstel. Maverick Advocaten pleitte eerder al voor afschaffing van de zorgspecifieke fusietoets in plaats van overheveling daarvan naar ACM. Hierdoor komt capaciteit bij de NZa en ACM vrij die kan worden ingezet voor bijvoorbeeld het toezicht op het proces van de zorginkoop en de handhaving van de zorgplicht die op zorgverzekeraars rust.

Voor 10 tips bij samenwerken en fuseren in de zorg klik hier.  

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318