Blogs zorgspecifieke fusietoets

Let op: per 1 juli boetes voor kartels verhoogd

Per 1 juli 2016 zijn de boetemaxima van de Autoriteit Consument & Markt fors verhoogd. Met name de maximum boete voor overtreding van het kartelverbod is gestegen, zowel voor de betrokken ondernemingen als personen. Bekijk blog >

10 tips bij fusies, joint ventures en overnames in de zorg

Bij welke instantie (of toezichthouder) dient wanneer toestemming gevraagd en verkregen te worden alvorens een zorgfusie, een overname of joint venture in de zorg tot stand te brengen? De antwoorden op deze en andere vragen staan in deze blog. Bekijk blog >

Wetsvoorstel overheveling taken NZa naar ACM: gemiste kans

Deze week ontving de Tweede Kamer het wetsvoorstel dat voorziet in de overheveling van taken van de NZa naar ACM. De inzet van het wetsvoorstel van VWS is zowel de zorgspecifieke fusietoetsing als een deel van het marktoezicht (AMM-instrument) van de NZa per 1 januari 2017 over te hevelen naar ACM. Bekijk blog >

Toezicht NZa en ACM op zorginkoop zorgverzekeraars: help toezichthouder met Ranking the Stars

De NZa besteedde in 2016 publiekelijk nog geen aandacht aan de Regeling zorginkoop. Zorgaanbieders kunnen zelf de NZa eenvoudig verzoeken de Regeling te handhaven. Deze blog bespreekt hoe. Bekijk blog >

Meer zorgtoezicht: zowel bij fusies als zorginkoop

Intensiever toezicht op zorgfusies, nieuwe regels voor zorginkoop en meer mogelijkheden voor zorgaanbieders. 2016 wordt de lakmoesproef voor toezicht in de zorg Bekijk blog >

Mededingingsrecht en M&A: over de huid van de beer en gunjumping

Een veelvoorkomende vraag bij M&A-transacties is welke rechten de koper mag uitoefenen in de fase tussen ondertekening (signing) van de koopovereenkomst (vaak de Share Purchase Agreement, “SPA”) en de closing van de transactie. In dit blog zal hier nader op in worden gegaan. Bekijk blog >

Maverick Advocaten reageert op consultatie wetsvoorstel overheveling taken van NZa naar ACM

Maverick Advocaten heeft een reactie geleverd op de consultatie van het wetsvoorstel inzake de overheveling van taken van de NZa naar de ACM. Deze reactie is toegespitst op: (1) de afschaffing van zorgspecifieke fusietoets, (2) het aanpassen van het AMM-instrument en (3) het introduceren van een artikel 45 Wmg-regeling. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Jeanne Plettenburg

T +31 20 238 20 09
M +31 61 341 70 71