Blogs zorgspecifieke fusietoets

ACM ziet terecht ruimte voor ouderenzorgfusies

Samenwerken en fuseren in de ouderenzorg is volgens de ACM goed mogelijk. Zorgvuldige voorbereiding van een NZa-/ACM-melding blijft daarbij belangrijk. Wij zetten de kansen en risico's op een rij. Lees meer >

NZa wijzigt zorgfusietoets in strijd met IZA en ACM wil na bakzeil bij verboden zorgfusies meer zorgfusies toetsen

Aanscherping fusietoets NZa zorgt voor hogere administratieve lasten bij zorgaanbieders, de ACM werd op de vingers getikt door de rechter maar blijft kritisch bij toetsing zorgfusies. Lees meer >

Het voorstel van de ACM om kleine overnames te toetsen is ondoordacht

Extra administratieve rompslomp, hogere kosten en meer onzekerheid voor bedrijven nu de ACM kleine overnames wil toetsen. Een ondoordacht en onnodig plan. Lees meer >

ACM neemt medische hulpmiddelensector onder de loep

De ACM heeft onderzoek laten doen naar de markt voor medische hulpmiddelen. In deze blog staan de belangrijkste bevindingen van de ACM op een rij. Lees meer >

Fusies en overnames op nieuwe manieren toetsbaar, wordt de zorg een uitzondering?

Meldingsplichten uitgebreid en belangrijke wijzigingen bij zorgfusietoetsing. Lees meer >

Aanpassingen fusietoets NZa: beperktere reikwijdte maar intensievere toetsing

De NZa wijzigt haar zorgspecifieke fusietoets per 1 juli 2022 op een drietal punten. In deze blog worden de wijzigingen toegelicht. Lees meer >

Fusietoetsing bij Commissie laagdrempeliger en rechten van verdediging bij ACM onder druk

In 2021 is de M&A-markt hersteld van het eerste coronacrisisjaar. Ondanks nieuwe onderzekerheden in de wereld zet de intensieve fusietoetsing in 2022 door. Lees meer >
1 2 3 4 5 6 7 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154