Maverick Advocaten spreekt op LNV-symposium ‘Samenwerken in de landbouwketen’

Diederik Schrijvershof levert op 23 november 2022 een bijdrage aan het symposium ‘Samenwerken in de Landbouwketen’. Wat kan wel binnen de mededingingsregels? Bent u producent, inkoper of toeleverancier in de landbouwketen? Samenwerken onderling of met ketenpartners biedt kansen om te innoveren, risico’s te verkleinen en ondernemerschap te versterken. Onlangs bracht de ACM de ACM leidraad samenwerking landbouwers uit, met daarin belangrijke mogelijkheden voor samenwerking in de landbouwketen. Wilt u weten wat er kan en mag binnen de mededingingsregels? Waar de grenzen liggen en hoe samenwerken loont? Kom dan naar ons symposium ‘Samenwerken in de landbouwketen’ op 23 november 2022. Klik hier om u aan te melden.

Wat kunt u verwachten: Producenten en inkopers delen hun ervaringen over samenwerken in de praktijk, uitdagingen daarbij én oplossingen. Ook gaan de organiserende partijen en de sprekers met u in gesprek over de betekenis van de Leidraad samenwerking landbouwers en kansen van samenwerking. Meer weten over de mogelijkheden om samen te werken, zie deze deze, deze en deze blog.

Maverick Advocaten treedt geregeld op voor ondernemers in de landbouwsector, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. Diederik Schrijvershof adviseerde eerder over de toepassing van het mededingingsrecht in de landbouwsector en bij coöperaties o.a. GroentenFruit Huis, Dutch Produce Association en Nationaal Coöperatieve Raad. Ook sprak hij over dit onderwerp op het NCR symposium “De coöperatie en mededinging”, voor meer informatie zie hier.

Meer weten over de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen zie deze blog, dit artikel en dit artikel. De ACM heeft al geruime tijd aandacht voor misleidende duurzaamheidsclaims en zet in op handhaving, zie deze blog. Begin 2021 publiceerde de ACM de Leidraad Duurzaamheidsclaims. Voor concrete tips over eerlijke reclame over duurzame consumentenproducten zie deze blog.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853