Maverick Advocaten spreekt op LNV-symposium ‘Samenwerken in de landbouwketen’

Diederik Schrijvershof leverde op 1 februari 2023 een bijdrage aan het symposium ‘Samenwerking in de Landbouwketen’. Wat kan wel binnen de mededingingsregels? De volgende thema’s kwamen in zijn bijdrage aan bod:

  • De ACM agenda 2023 waarop staat dat ACM in 2023 ruimte gaat geven aan duurzaamheidsafspraken tussen concurrerende bedrijven;
  • De nieuwe duurzaamheidsvrijstelling uit artikel 210 bis GMO-verordening voor landbouwers en de bijbehordende concept richtsnoeren van de Europese Commissie. Lees meer over deze vrijstelling van het kartelverbod in deze blog;
  • Recente praktijkvoorbeelden uit Duitsland waar het Bundeskartellamt diverse duurzaamheidsinitiatieven in de voedselvoorzieningsketen toetste aan het kartelverbod. Lees meer over deze initiatieven in deze blog.

De presentatie is hier beschikbaar.

Maverick Advocaten treedt geregeld op voor ondernemers in de landbouwsector, zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. Diederik Schrijvershof adviseerde eerder over de toepassing van het mededingingsrecht in de landbouwsector o.a. voor GroentenFruit Huis, Dutch Produce Association en National Coöperatieve Raad en aan diverse coöperaties. Ook sprak hij over dit onderwerp op het NCR symposium ‘De coöperatie en mededinging’, voor meer informatie zie hier.

Meer weten over de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen zie deze blog, dit artikel en dit artikel. De ACM schenkt veel aandacht aan misleidende duurzaamheidsclaims en zet in op handhaving, zie deze blog. Begin 2021 publiceerde de ACM de Leidraad Duurzaamheidclaims. Voor concrete tips over eerlijke reclame over duurzame consumentenproducten zie deze blog.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993