Blogs zorgcontractering

Meer zorgtoezicht: zowel bij fusies als zorginkoop

Intensiever toezicht op zorgfusies, nieuwe regels voor zorginkoop en meer mogelijkheden voor zorgaanbieders. 2016 wordt de lakmoesproef voor toezicht in de zorg Lees meer >

Zorginkoop 2017: start bijtijds en benut uw rechten

Er kan geen misverstand over bestaan. Een goed contract met de zorgverzekeraars of zorgkantoren is in toenemende mate een halszaak voor zorgaanbieders. Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarbij is het zaak uw rechten te kennen, zodat u die tijdig kunt benutten. In deze blog volgen tien stappen die gezet kunnen worden. Lees meer >

Maverick Advocaten publiceert over toezicht door ACM en NZa in de zorg

Diederik Schrijvershof en Bas Braeken schreven voor het Tijdschrift voor Toezicht de column “Markttoezicht in de zorg: dicht het hiaat voor het te laat is”. Lees meer >

ACM doet huisarts en eerstelijn tekort in reactie op praktijksituaties

ACM publiceerde haar reactie op praktijksituaties waarin huisartsen de mededingingsregels als belemmering ervaren om samen te werken. In dit blog wordt toegelicht waarom ACM met haar reactie de huisartsen en andere eerstelijns zorgaanbieders tekort doet. Lees meer >

Maverick Advocaten reageert op consultatie overheveling taken van NZa naar ACM

Maverick Advocaten heeft een reactie geleverd op de consultatie van het wetsvoorstel inzake de overheveling van taken van de NZa naar de ACM. Deze reactie is toegespitst op: (1) de afschaffing van zorgspecifieke fusietoets, (2) het aanpassen van het AMM-instrument en (3) het introduceren van een artikel 45 Wmg-regeling. Lees meer >

Inkoopmacht in de zorg: hoe daarmee om te gaan?

De regering, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland zijn allen voorstander van de aanpassing van artikel 13 Zorgverzekeringswet. Dit voorstel strandde echter in de Eerste Kamer. Wat hier ook van zij, feit is dat er een gerede kans bestaat dat artikel 13 Zvw alsnog wordt aangepast en daarmee ook de inkoopmacht van de zorgverzekeraars toeneemt. Welke gevolgen heeft dit voor de zorg(inkoop)? Lees meer >

De zorginkoop 2016: een goede voorbereiding is het halve werk

Een goed contract met de zorgverzekeraars of zorgkantoren wordt in toenemende mate een halszaak voor zorgaanbieders. Door de onzekerheid omtrent de aanpassingen van artikel 13 Zorgverzekeringswet rijst nu de vraag wat ten behoeve van de zorginkoop wanneer te doen. In deze blog volgen tien stappen die gezet kunnen worden. Lees meer >
< 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154