Blogs zorgcontractering

Zorginkoop 2025: zorgaanbieder benut tijdig uw rechten!

In deze blog zetten wij in 11 stappen uiteen hoe u bij de zorgcontractering 2025 uw rechten kunt benutten om aan een goed contract 2025 met de zorgverzekeraar(s) te komen. Lees meer >

Briefing: Zorginkoop in het sociaal domein

In enkele minuten bespreekt Leah Peeters hoe zorgaanbieders in het sociaal domein tot reële tarieven kunnen komen. Lees meer >

NZa en VWS bevestigen koerswijziging: de zorgplicht wordt in de wet zorginkoopplicht

De NZa en VWS maken een ommezwaai: NZa zet in op onorthodoxe maatregelen om handhaving zorgplicht te bewerkstelligen. Lees meer >

Eindelijk NZa handhaving zorg(inkoop)plicht: een stap vooruit, maar het moet snel beter

De NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. In deze blog lichten wij toe dat de actie van de NZa een stap in de goede richting is, maar er bij de NZa nog veel werk aan de winkel is. Lees meer >

Hoe voorkomt de zorgaanbieder administratieve lastenverzwaring door zorgcontractering?

Iedereen wil administratieve lasten(verzwaringen) in de zorg reduceren. Niettemin komen geregeld door zorgcontractering niet minder, maar meer administratieve lasten op zorgaanbieders af. Hoe keer je als zorgaanbieder samen met jouw branche- of beroepsvereniging het tij? Wij zetten vier concrete tips op een rij. Lees meer >

Hoe te komen tot reële tarieven in het sociaal domein? Gemeenten hebben onderzoeks- en informatieplicht

Gemeenten zijn verplicht om reële tarieven vast te stellen in het sociaal domein. In deze blog gaan wij in op recente ontwikkelingen en rechtspraak over reële tarieven, belangrijke kostprijselementen en de onderzoeks- en informatieplicht van gemeenten. Lees meer >

Willen VWS en NZa het IZA laten slagen dan moeten zij zorgverzekeraars aanspreken op niet-naleving daarvan

Wat is de stand van zaken bij nakoming van het IZA? Wat zegt de rechter bij niet nakoming? En waarom dienen VWS en NZa zorginkopers aan te spreken op niet-naleving van IZA afspraken Lees meer >
1 2 3 4 5 6 .. 11 >

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154