Ramesh Kaushik

Ramesh Kaushik is advocaat op het gebied van Europees en Nederlands mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering. Ramesh staat met regelmaat bedrijven bij voor het verkrijgen van goedkeuring voor een fusie of overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast adviseert Ramesh bedrijven over zaken met betrekking tot fusiecontrole (waaronder gun jumping), distributiestelsels en samenwerkingen. Ramesh heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de zorgsector.

Voorbeelden van zaken waar Ramesh aan heeft gewerkt zijn:

  • Een vergunningsprocedure bij de ACM voor een concentratie tussen twee ziekenhuizen in de regio Rotterdam;
  • Een procedure bij het CBb tegen een tariefbeschikking van de NZa voor de acute ggz in regio Amsterdam;
  • Het begeleiden van fusies in de uitzendbranche en transportsector;
  • Een klacht bij de ACM voor een rechtsbijstandsverzekeraar over de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Het geven van mededingingsrechtelijk advies aan bedrijven in verschillende sectoren, waaronder de energiesector, de zorgsector, de levensmiddelen- en drankensector en de transportsector.

Ramesh is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht. Ramesh behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied mededingingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ramesh werkt sinds 2018 bij Maverick Advocaten. Eind 2017 heeft Ramesh zijn masterdiploma European Law behaald aan de Universiteit Leiden. Zijn masterthesis ging over mededinging en duurzaamheid.

Contact

Ramesh Kaushik

T +31 20 238 20 14
M +31 6 47 000 133