De Wet Vifo per 1 juni 2023 in werking getreden

De Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) ziet op een Nederlandse (algemene) investeringstoets. Transacties die onder de reikwijdte van de Wet Vifo vallen moeten worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investering. Dit betreffen transacties waarbij de rechtspersoon die invloed op een Nederlandse onderneming verkrijgt mogelijk gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid van Nederland. Hoewel de Wet Vifo al op 10 juni 2022 is aangenomen, treedt deze per 1 juni 2023 in werking.

De inwerkingtreding van de Wet Vifo betekent niet dat alleen toekomstige, investeringen in vitale aanbieders of ondernemingen actief op het gebeid van sensitieve technologie bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) moeten worden gemeld. De minister van Economische Zaken en Klimaat kan binnen acht maanden na de inwerkingtreding van de Wet Vifo eisen dat partijen bij een transactie die na 8 september 2020 plaatsvond een melding indienen als de minister van mening is dat een investering een risico zou kunnen vormen voor de nationale veiligheid. Het BTI is gelijk uit de startblokken geschoten en heeft bekend gemaakt als eerste de overname afgelopen najaar van het Delftse chipbedrijf Nowi door het Chinese techbedrijf Nexperia te onderzoeken.

In verband met de Wet Vifo is op 31 mei 2023 een besluit gepubliceerd dat de werking en reikwijdte van de Wet Vifo verduidelijkt. Het besluit beschrijft welke technologieën mogelijk als ‘sensitief’ kunnen kwalificeren in de zin van de Wet Vifo. Dit betreft niet alleen militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik, maar ook kwantum-, halfgeleider- en fotonicatechnologie, en producten voor High Assurance.

Voor alle informatie over de Wet Vifo en FDI-gerelateerde vragen kunt u terecht op wetvifo.nl of lees deze, deze, deze, deze en deze blog.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754