Jeanne Plettenburg

Jeanne Plettenburg adviseert op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering. Jeanne heeft ervaring met alle facetten van het mededingingsrecht.

Jeanne heeft bijzondere belangstelling voor het mededingingsrecht in de zorg- en farmasector. Zij begeleidt met regelmaat ondernemingen bij het verkrijgen van goedkeuring voor een fusie of overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Jeanne adviseert tevens zorgaanbieders en hun brancheverenigingen op het gebied van zorgcontractering en samenwerking in de zorg (bijvoorbeeld in het kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek). Ook procedeert zij namens aanbieders over geschillen tijdens de zorgverkoop, bijvoorbeeld bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Jeanne heeft tevens ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures tegen tariefbeschikkingen van de NZa.

Haar recente werkzaamheden bestaan uit:

  • Kort geding namens acht aanbieders van forensische zorg tegen de Staat
  • Adviseren GGZ-aanbieder in het kader van het vroegtijdig bereiken van het omzetplafond en gedwongen patiëntenstop
  • Bijstaan medisch specialisten tijdens kartelonderzoek door ACM
  • Succesvolle handhavingsverzoeken tegen meerdere (grote) zorgverzekeraars in verband met schendingen van de NZa-regels tijdens de zorginkoop
  • Een succesvolle procedure bij het CBb voor huisartsen (LHV & VPH) tegen een tariefbeschikking van de NZa
  • Een groot aantal goedkeuringsprocedures bij ACM en NZa

Jeanne is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en publiceert in vakbladen als Markt en Mededinging en Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk.

Jeanne behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied mededingingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Jeanne behaalde in 2015 cum laude haar masterdiploma Law and Economics aan de Universiteit Utrecht. In 2014 rondde zij haar studie Nederlandse taal en cultuur aan dezelfde universiteit cum laude af. Voor haar beëdiging als advocaat werkte Jeanne sinds september 2014 als paralegal en daarna als juridisch medewerker bij Maverick Advocaten.

Contact

Jeanne Plettenburg

T +31 20 238 20 09
M +31 61 341 70 71