Jeanne Plettenburg

Jeanne Plettenburg (beëdigd in 2016) adviseert op het gebied van het (Europees) mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering. Jeanne heeft ervaring met alle facetten van het mededingingsrecht. Ze is lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en publiceert regelmatig in vakbladen, zoals Markt en Mededinging en Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk

Jeanne behaalde in 2014 haar bachelordiploma Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd rondde zij haar studie Nederlandse taal en cultuur aan dezelfde universiteit cum laude af. Aan deze opleiding was zij tevens meer dan drie jaar verbonden als student-assistent. In de zomer van 2014 liep zij stage bij de mededingingssectie van een gerenommeerd advocatenkantoor in Amsterdam. Jeanne behaalde in 2015 cum laude haar masterdiploma Law and Economics aan de Universiteit Utrecht.

Jeanne werkt als advocaat bij Maverick Advocaten. Voorheen was Jeanne werkzaam als juridisch medewerker en eerder als paralegal bij Maverick Advocaten.

Contact

Jeanne Plettenburg

T +31 20 238 20 09
M +31 61 341 70 71