Maverick Advocaten procedeert namens de Nederlandse ggz opnieuw tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof staat opnieuw branchevereniging de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) en negen van haar leden bij in een kort geding tegen vijf zorgkantoren. De ggz-aanbieders stellen zich op het standpunt dat de zorgkantoren in 2022 wederom ontoereikende tarieven voor ggz op grond van de Wet langdurige zorg (“Wlz”) hanteren. De Wlz-tarieven die de zorgkantoren bieden stellen ggz-aanbieders onvoldoende in staat om kwalitatief goede en veilige zorg te leveren aan hun cliënten.

Een impressie van het kort geding werd gepubliceerd door Zorgvisie. Voor interviews en achtergronden over de zaak, zie de berichten op Skipr hier en hier.

Het is niet de eerste keer dat ggz-aanbieders gedwongen zijn het inkoopbeleid van de zorgkantoren ter discussie te stellen. Zij zagen zich ook in 2020 genoodzaakt op te komen tegen afslagen op de NZa-tarieven die de zorgkantoren hanteerden ten behoeve van de zorginkoop 2021. Ook toen stond een team van Maverick Advocaten de Nederlandse ggz en diverse leden bij. Op 1 oktober 2020 stelde de voorzieningenrechter de ggz-aanbieders (en aanbieders van ouderen- en gehandicaptenzorg) in het gelijk. Het team van Maverick advocaten stond de ggz-aanbieders tevens succesvol bij tijdens het hoger beroep dat zorgkantoren instelden tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter over Wlz-tarieven van 1 oktober 2020. Eerder boekte Maverick Advocaten ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere acute ggz, forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg en Wmo-zorg. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318